معرفی الگو

بازگشت
الگوی توان افزایی پایدار
به منظور جلوگیری از مهاجرت فزاینده  روستاییان به شهرهای بزرگ ،سلسله مطالعات و پژوهش های منظمی آغاز و آسیب شدید فرهنگی ، اجتماعی واقتصادی ناشی از مهاجرت روستائیان مورد بررسی دقیق قرار گرفت. ماحصل این تحقیق و پژوهش ،تبیین و تدوین الگوی توان افزایی پایدار با محوریت چهار مولفه ی کلیدی می باشد که عبارتند از :
                                      /directory/emamali-charitycom/editor/1-1-1.jpg
 
1.فرهنگ سازی
فرهنگ، شالوده ی توسعه ی پایدار می باشد .کم توجهی به مقوله ی فرهنگ ،سرمایه های عظیم اجتماعی، اقتصاد و سیاست را تضعیف و تخریب می نماید .اصولاً امنیت روانی افراد جامعه، نشات گرفته از فرهنگ سالم و پویاست .
فرهنگ سازی یعنی  :آرمان ها و هنجارهایی که در جامعه نسبت به آنها توجه کمتری شده است را ، برای افراد جامعه ، دوباره یادآوری کنیم چرا که فرهنگ ، مفهومی است که از طریق اجتماعی شدن به افرد ،آموزش و انتقال داده می شود
در این راستا، باید به عناصر فرهنگی حاکم بر مناطق کم برخوردار (تلاش ، صمیمیت ، عرق مذهبی ، ساده زیستی و خانواده محوری ) بیش از پیش، اهمیت داده شود ؛ چرا که توسعه ی همه جانبه ملی، بدون تحلیل و تقویت فرهنگ روستایی، امکان پذیر نمی باشد . اما این عناصر فرهنگی بنا به دلایل مختلف، از جمله کم درآمدی یا فقدان درآمد ،ناآگاهی ،فقر علمی ،فقر معنوی و... در مسیر تضعیف گام بر می دارد و گریز از این تضعیف، علاوه بر مقابله با علل ایجادی ،نیاز به فرهنگ سازی دارد .فرهنگ سازی قدرت مقابله با هرگونه ناهنجاری وآسیب را دارد .
اشکال و مصادیق فرهنگ سازی
♦فرهنگ سازی در خصوص کسب معاش حلال
کار و تلاش را مقدس بدانیم وسستی و کاهلی را مذموم ، و کارآفرینان ، کشاورزان و کارگران را ارج نهیم ،مقدمات اشتغال زایی پایدار را فراهم نموده و از نظر کمی و کیفی به تولیدات داخلی ،توجه عمیق علمی داشته باشیم. همچنین از ربا، عدم پرداخت خمس و زکات ،مال حرام،کم کاری و... به شدت پرهیز نمائیم . یقیناً خود باوری ، عرق مذهبی  و تکیه بر توانایی های درونی روستائیان عزیز ،سرعت و قدرت رسیدن به این هدف را مضاعف می کند .

                                                /directory/emamali-charitycom/editor/1-1-2.jpg 
♦فرهنگ سازی در راستای فعالیتهای دینی و مذهبی
فرهنگ سازی در راستای فعالیتهای دینی و مذهبی یعنی: دین را جوهره ی زندگی دنیوی و اخروی و عنصر کلیدی آرامش و تکامل انسان بدانیم و با برنامه ریزی دقیق و پویا بوسیله مربیان و اساتید، کلاس های عقیدتی ،قرآن ،احکام ،مهارت های زندگی و... را برگزارنمائیم .
همچنین سبک زندگی ایرانی اسلامی را که ترکیبی از غرور ملی ،شرافت ،نجابت ،مهمان نوازی ،   استقلال طلبی ،خدامحوری ،معنویت ،ساده زیستی و... می باشد در جمیع ابعاد زندگی مادی و معنوی خود (افکار ، رفتار ،گفتار ،انتخاب خانه ،انتخاب وسایل منزل ، انتخاب اتومبیل ،نوع تغذیه نوع پوشش و...) به نحو مطلوب و  اثر گذار ،جاری و ساری نمائیم .
                                                         /directory/emamali-charitycom/editor/1-2-4.jpg
♦فرهنگ سازی در راستای ادامه تحصیل نوجوانان و جوانان
 فرهنگ سازی در راستای ادامه تحصیل نوجوانان و جوانان  یعنی: علم را چراغ پرفروغ حیات دنیوی و اخروی بدانیم و علم آموزی را امری مقدس و واجب ،همچنین جلوگیری از ادامه تحصیل دختران را تصمیمی غلط ،نابخردانه و غیر دینی بدانیم و تحصیل علم را واجب تر از نان شب و مطالعه کتاب را لذتی معنوی و تقویت بنیه علمی دانش آموزان را براساس حمایت یاریگران علم ، موجب خشنودی پروردگار و  ره توشه آخرت بدانیم .
                                                          /directory/emamali-charitycom/editor/1-2-5-.jpg
♦فرهنگ سازی در خصوص تشکیل صندوق همیاری
 فرهنگ سازی در خصوص تشکیل صندوق همیاری یعنی:تشکیل صندوق همیاری،موتور حرکت مناطق کم برخوردار است که با همت اهالی، مساعدتهای دستگاههای مرتبط و خیرین تاسیس می شود.
این مقوله ی مهم  منجر به اشتغال زایی در بین اقشار مختلف و تاثیر شگرف بر توان افزایی جوانان ، داشته و به عبارتی، فراتر از موضوع کاهش فقر ، باعث رونق و افزایش هویت ساکنین مناطق کم برخودار می شود.  
 
افراد ،خود اتکایی و اعتماد به نفس بیشتری کسب کرده اند و صندوق همیاری در آینده حرفه ای آنها تاثیر گذار بوده و احساس مفید بودن و قابل قبول بودن به عنوان عنصری از جامعه داشته اند .با طراحی و راه اندازی صندوق همیاری، بسیاری از مشکلات روستائیان در اشتغال های خرد و خانگی همچنین مشکلات متعدد مثل درمان ، هزینه ازدواج ، ادامه تحصیل دانش آموزان و... را برطرف نموده است.


                                     /directory/emamali-charitycom/editor/1-2-6.jpg
♦فرهنگ سازی در خصوص بهداشت و سلامت فردی و جمعی
 فرهنگ سازی در خصوص بهداشت و سلامت فردی و جمعی یعنی:رعایت اصول بهداشت فردی را زیر بنای انجام عبادات و تکامل روحی باید  بدانیم و جسم را هدیه ای عظیم از جانب پروردگار ، لذا جسم را با کشیدن سیگار ،قلیان ، مواد مخدر ،پرخوری ،بد خوری، افراط در مسائل جنسی و... به بند نکشیم که اگر چنین شود جسم مان، خوار و ذلیل خواهد شد و به تبع آن روح را نیزخوار و ذلیل نموده و  به سیاه چال افکنده ایم.
 
از طرفی ،دام ها  نباید با انسان ها سکونت واحد داشته باشند و آزادانه در منزل رفت و آمد کنند .
و همانطور که می دانید آب شرب آلوده ،حیات آدمی را به مخاطره خواهد انداخت و اگر عنصر سلامتی ، ذی قیمت است پس  باید از دستگاه تصفیه آب استفاده شود.وهمچنین اگر چشمانمان نیازمند عینک است از عینک استفاده نمائیم نه اینکه دختران محکوم به ضعف بینایی شوند و استفاده از عینک را مشکل بدانند ! چرا که در برخی از روستاها اینگونه استنباط می شود که این دخترکان ،چشمانشان معیوب است که عینکی شده اند ،لذا خواستگاری ندارند ،غافل از اینکه اگر عینک نزنند چشمانشان کم سوو شاید نابینا شوند .از آنجاکه هیزم تنورهای پخت نان، نباید از منابع طبیعی باشد چرا که بیابان زایی را به دنبال خواهد داشت و از سوی دیگر هنگام سوختن ،تولید دود و آلودگی خواهد نمود ،لذا باید از مشعل گازی در داخل تنورهای پخت نان استفاده نمود .
و بالاخره در فرهنگ سازی بهداشت و سلامت ،نسبت به دفع بهداشتی پسماند و جداسازی پسماند خشک از تر، بسیار حساس باشیم و پسماند را در اطراف روستاها نریزیم .
                                                            /directory/emamali-charitycom/editor/1-2-7-.jpg
♦فرهنگ سازی و آموزش به زوجهای جوان
با آموزش های مختلف مرتبط با  آیین همسرداری ، سطح فرهنگ زوجهای جوان را در ابتدای زندگی افزایش یافته و کسب مهارتهای کلامی ،عاطفی و جنسی بقاء و پویایی زندگی زوج ها را تضمین خواهد نمود.

                                                               /directory/emamali-charitycom/editor/1-2-8-.jpg
♦فرهنگ سازی در خصوص کاشت درختان وصیفی جات
فرهنگ سازی در خصوص کاشت درختان و صیفی جات یعنی از حیاط خانه و بیرون خانه  به نحو مطلوب استفاده بهینه شود . کاشت درختان مثمر و صیفی جات ضمن زیبایی بخشی ،ایجاد سایه و پاکیزگی هوا ،یک عمل اقتصادی محسوب می شودو نشاط و سرزندگی را به ارمغان می آورد  همچنین در معابر روستا،کاشت درختان مثمر ،بسیار مورد تأکید قرار گیرد .

                                                         /directory/emamali-charitycom/editor/1-2-9.jpg
♦فرهنگ سازی در خصوص ورزش های همگانی
فرهنگ سازی در خصوص ورزش های همگانی یعنی : ورزش احترام به جسم و روح است . ورزش شادابی ،تحرک و پویایی را در پی خواهد داشت. ورزش آدمی را نسبت به انجام عبادات و امور معنوی مشتاق تر می کند .ورزش همگانی مانند پیاده روی خانوادگی و انجام مسابقات ،نشاط ،جنب و جوش و تحرک جمعی را ، بوجود می آورد .ورزش های همگانی کارکرد مهم دیگری را نیز دارد و آن ایجاد وفاق ، همدلی و هم افزایی هرچه بیشتر در میان روستائیان است .

                                                             /directory/emamali-charitycom/editor/1-2-10.jpg
♦فرهنگ سازی در خصوص ایجاد پارک کودک
فرهنگ سازی در خصوص ایجاد پارک کودک یعنی : اینکه کودکان سخت نیازمند بازی و تفریح هستند تا که از این رهگذر ، جسم و ذهن و روحشان رشد کند .ایجاد پارک کودک ،شادی بخش است و رشد آفرین و از خمودگی و دلمردگی کودک جلوگیری می نماید . باید برای والدین اهمیت  این نکته اساسی کاملاً تشریح شده و برای ساخت و ایجاد پارک کودک در داخل روستا همت گماشت .

                                                         /directory/emamali-charitycom/editor/1-2-11.jpg
♦فرهنگ سازی در خصوص بیمه محصولات کشاورزی و باغی ،دام و منزل روستاییان
عدم آگاهی از مزایای بیمه محصولات کشاورزی ،باغی ،دام و منزل روستائیان ،عامل مهمی در عدم اقبال کشاورزان و دامداران برای توسعه کارشان بوده و در مواقع حوادث و بلایای طبیعی ،آنان را با ورشکستگی روبرو می نماید . لذا فرهنگ سازی در خصوص بیمه محصولات کشاورزی ،باغی ،دام و منازل کشاورزان گامی مهم  در جهت توسعه اشتغال و حمایت از روستائیان قلمداد می گردد .
 /directory/emamali-charitycom/editor/1-2-12.jpg      /directory/emamali-charitycom/editor/1-2-13.jpg 
2.اشتغال
نظام آفرینش بر پایه حرکت وکار شکل گرفته  است، سیر تکامل موجودات نیز این چنین است.
انسان نیز جزئی ازاین جهان است،سکون وسستی، تنبلی وبیکاری او،نظام زندگی فردی وخانوادگیش را متلاشی خواهد کرد ، لذا الگوهای عملی رفتاری ،پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) وامامان معصوم (علیهم السلام ) غرق در کاروتلاش، زندگی خودرا اداره می نمودند.
اصولاً کار، نوعی عبادت است که  کسب درآمد وبهداشت روانی را تضمین می نماید، زیر ا آنکه کار می کنداز عوامل منفی روانی(تنبلی ،نا امیدی  ،افسردگی و...) فرسنگها فاصله دارد .
 
اما تصور اکثر جوانان شهری و روستایی این است که دولت باید برای آنها کسب و کار ایجادکند و چشم ها کمتر متوجه بخش خصوصی و تعاونی است لذا جوانان روستایی می بایست  با تقویت روحیه ی خود باوری، آستین همت را بالا زده در مسیر تلاش ،کار آفرینی و اشتغال قرار گیرند چرا که راه همین است  و دیگر مسیرها ،به بیراهه ختم می شود .
درخصوص روستائیان نیزاز آنجا که نقطه شروع توسعه روستایی،مردم میباشند، توجه به مقوله ی اشتغال بسیار حائز اهمیت است،هر چه درآمد روستائیان بیشتر باشد تعلق خاطر آنها نسبت به مشارکت درامور روستایی بیشتر خواهد بود.
موسسه خیریه امام علی (علیه السلام)  با پیاده سازی الگوی توان افزایی در خصوص تثبیت اشتغال پایدار با بکارگیری شیوه های نو، در تعدادی از روستاهای چند شهر و بنا به نظر روستائیان شریف ،مقامات کشوری و استانی کارنامه بسیار خوبی از خود به جای گذاشته است .
شیوه های نو در اشتغال و توان افزایی
(1 ایجاد صندوق همیاری روستایی : با پیاده سازی این طرح کم نظیر ،بسیاری از مشکلات روستائیان در خصوص اشتغال های کوچک زود بازده ،خرید دام و طیور و... برطرف شده است
(2احیای صنایع دستی سنتی از قبیل پارچه بافی ،گلیم فرش و گلیم 
(3مشاوره و راهنمایی در خصوص استفاده بهینه از منابع آب جهت آبیاری زمین های کشاورزی
 
/directory/emamali-charitycom/editor/1-2-14.jpg     /directory/emamali-charitycom/editor/1-2-15.jpg                                                                         /directory/emamali-charitycom/editor/1-2-16.jpg  
 4)احیاء و توسعه فرهنگ پرورش مرغ بومی
5)آموزش و راه اندازی دستگاههای جوجه کشی
6)افزایش پرورش شتر مرغ
7)توسعه در تولید دام سبک
8)برگزاری کلاسهای آموزش فنی حرفه ای برای جوانان جهت احداث، بهسازی و نوسازی مساکن مناطق کم برخوردار
 
                         /directory/emamali-charitycom/editor/1-2-17.jpg      /directory/emamali-charitycom/editor/1-2-18.jpg
                         /directory/emamali-charitycom/editor/1-2-19.jpg        /directory/emamali-charitycom/editor/1-2-20.jpg
امید آنکه با مدیریت صحیح ، برنامه ریزی دقیق ، همگرایی مراجع ذیصلاح و مشارکت  مردمی،  مقوله بسیارمهم اشتغال وکارآفرینی درروستاهای کشور نهادینه شود.
 3.سلامت
لزوم حفظ بدن به عنوان امانت الهی و وحدت روح و جسم در راستای تکامل، جلوه بسیار حساس سلامت را درموضوع  توسعه روستایی روشن می نماید .
انسان سالم ، تندرست و پاک، مطلوب خداوند است که  با تلاش هدفمند خود، ارتزاق می نماید و شادی و برکت را به خانه می برد امادر این راستا ،متاسفانه بسیاری از روستائیان دچار بیماریهای متعدد  جسمی و بعضاً روحی هستند .
فرد بیمار یا گرفتار سوءتغذیه که خانواده خود را درگیر مشکل می کند ، نه تنها خود در دام بیکاری یا کم کاری می افتد بلکه سطح کارایی خانواده را نیز کاهش خواهد داد چرا که زمان و درآمد خانواده باید صرف او شود و اگر اعضای خانواده جملگی دچار سوءتغذیه یا بیماری باشند آنگاه خانواده دچار مشکل خواهد شد
لذا پیشگیری مقدم بر درمان است و رعایت نکات ذیل بسیار حایز اهمیت می باشد .
الف: بهداشت فردی
1) در ازدواج های فامیلی باید دقت کرد وآزمایشات ژنتیک به صورت کامل انجام گیرد .
2) بهداشت فردی بسیار حایز اهمیت است ، تمام منازل روستایی باید از امکانات ساده اولیه مانند حمام بهداشتی و توالت بهداشتی بهره مند شوند .
3)آموزش دقیق و صحیح شستن دستها ،شستن سبزیجات و میوه جات ، شستن ظروف، و...صورت گیرد
4) مرزبندی شفافی بین زندگی روستانشینان با دامهایشان صورت گیرد (دام ها نبایدبا انسان ها همسکونت بوده و در محل زندگی آنان رفت و آمد نمایند)
5)آموزش بهداشت روابط زناشویی و آیین همسرداری  بسیار حایز اهمیت بوده و می تواند در رفع بسیاری از مشکلات
 زوج ها، موثر باشد .
6)کشیدن سیگار ، قلیان و مواد مخدر عامل بسیاری از مشکلات روحی و جسمی بوده و خانواده های روستایی را با مشکل جدی در موضوع اشتغال و سلامت روبرو خواهد کرد لذا آموزش و فرهنگ سازی و تشریح مضرات سیگار ، قلیان و مواد مخدر می توان از این مشکلات جلوگیری نماید .
7) توصیه اکید به استفاده شخصی از مسواک ، حوله و شانه
8)ورزش به تنهایی در سلامت فردی و شادابی انسان موثر است لذا در صورت آموزش و فرهنگ سازی ورزش فردی و همگانی در روستاها ،شادابی و نشاط روستائیان تضمین خواهد شد .
 
                                                                                              /directory/emamali-charitycom/editor/1-2-21.jpg 
ب: بهداشت عمومی
1)جمیع ساکنین مناطق کم برخوردارکشور باید تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار گیرند .
2)خانه های سلامت باید از حیث وجود پزشک و ساعات و ایام حضور پزشک ،بهورز و تجهیزات پزشکی تقویت شود .
3)وجود داروخانه مجهز در روستا یا روستاهای همجوار ،از ضروریات بدیهی است .
4)اعزام تیم پزشکی به روستاها از سوی جامعه پزشکی با هماهنگی مسئولین ذیربط
ج: محیط زیست
•عدم استفاده از آب شرب آلوده و راه انداری واحد تصفیه آب (آب شیرین کن ) بسیار ضروریست.
•نسبت به زراعت مفرط، چریدن بیش از حد دام ها، محصولات تک کشتی ،جنگل زدایی و...  که موجبات فرسایش خاک و بیابان زایی را فراهم می نماید بسیار حساس باشیم .
•توجه کامل به دفع صحیح و اصولی پسماند، زباله هاو جلوگیری از پخش آن در  کوچه های روستا ، نتیجه ای جز انتشار میکروب و بیماری چیز دیگری را به دنبال نخواهد داشت .
امید آنکه در توسعه همه جانبه پایدار روستاهای کشور، ارزش، وزن و جایگاه موضوع سلامت بیش از پیش در نظر گرفته شود .
 
      /directory/emamali-charitycom/editor/1-2-30.jpg       /directory/emamali-charitycom/editor/1-2-31.jpg
د: اصلاح الگوی تغذیه
1)باید مضرات مصرف نمک زیاد ،قند زیاد ،چربی زیاد ،نوشابه های گاز دار ،روغن جامد ،چیپس پفک ، توضیح داده شود
2)خوردن سبزیجات و میوه جات توصیه شود .
3)رعایت و توجه عملی به وعده های غذایی (هرچند سبک) و اجتناب از پر خوری و بد خوری در دستور کار روستائیان قرار گیرد .
موسسه امام علی علیه السلام مشاوره و نظارت جمیع امور مرتبط با مقوله بهداشت و درمان روستاهای چندین شهرستان کشور را جهادگونه تقبل نمود و اکنون در این خصوص با توجه به طراحی الگوی توان افزایی روستایی ،یقین دارد که معضلات بخش سلامت در جمیع روستاهای کشور ریشه کن خواهد شد .
4.مسکن
حفظ و تقویت هویت بومی مساکن ، مقاوم سازی ، بازسازی ، احداث مساکن مستحکم بر پایه رعایت اصول فنی و مهندسی، امری حیاتی و آینده ساز است .
اصول پیاده سازی توسعه پایدار بدون توجه به ساختار مساکن واقع در مناطق کم برخوردار ،به سرانجام مطلوب نخواهد رسید چراکه سکونت در چادر ، کپر ، منازل سقف چوبی ،فرسوده ، محقر و بی بنیان علاوه بر خطر نیش گزندگان و حشرات و آسیب پذیری جدی در مقابل سیل ، زلزله ، طوفان ، صاعقه و... چه بسا ساکنین را از سلامت روحی و جسمی  ، دور نماید و موجب تندخویی ، عدم شادابی ، یأس ، دل مردگی و افسردگی گردد که این مهم،  سبب کاهش سطح انرژی و بازدهی مطلوب وتضعیف قوه خلاقیت ، ابتکار و نوآوری ،می گردد .
لذا ساخت مساکن استاندارد و روشن (از حیث وجود نورگیر مناسب و رنگ امیزی شاد داخل منزل )همچنین درختکاری داخل حیاط و بیرون از منزل ، باید مورد توجه واقع شود .
مساکن واقع در مناطق کم برخوردار را نباید به عنوان خوابگاه تلقی کرد ، نگاه خوابگاهی به این مساکن اشتباه بزرگی است که چرخه تولید را کند و شیب تند مهاجرت را به دنبال خواهد داشت مساکن روستایی استراحتگاه و اجتماع خانواده های روستا نشینان است که در آن علاوه بر استراحت ،مکانی برای دیدار خانواده ،ظهور کارکرد تربیتی و عاطفی ، گفت و گو با اقوام و آشنایان و محلی برای تغذیه و تجدید قوا و عبادت پروردگار عالمیان است.
اگر روستایی آسایش را در کانون گرم خانواده خود ببیند و لمس کند و در کنار آسایش متأثر از داشتن منزل خوب ، درآمدی هم داشته باشد ،یقیناً  آرامش به او لبخند خواهدزد و دیگر ، به سکونت درچاه ویل جاذبه های کاذب زندگی شهری، محکوم نخواهد گشت.
 
شیوه عمل
احداث یا بهسازی مسکن باید به صورت گروهی توسط اهالی صورت پذیرد .تعدادی از جوانان روستا باکسب مهارتهایی مثل ،نقشه کشی -گچکاری - کاشیکاری - بنایی - جوشکاری  لوله کشی و... از سوی سازمان فنی حرفه ای ، آموزش های لازم را سپری خواهند نمود سپس به صورت گروهی مبادرت به احداث یا بهسازی مساکن می نمایند .پیاده سازی این طرح علاوه بر بهبود مطلوب وضعیت مساکن ، اشتغال تعدادی از جوانان را نیز رقم خواهد زد .
 
                                   /directory/emamali-charitycom/editor/1-2-32.jpg       /directory/emamali-charitycom/editor/1-2-33.jpg
موسسه خیریه امام علی علیه السلام ، علاوه بر بازگویی جنبه های تئوریک و پیشنهاد پیاده سازی این طرح  تسهیل گری جهت اخذ وام مبنی بر استحکام این گونه مساکن را تقبل می نماید . همچنین نقش مشاور و راهنما در خصوص حفظ هویت کالبد فیزیکی و سبک معماری این گونه منازل را نیز به عهده خواهد گرفت .
باشد که نهضت احداث ، بهسازی و بازسازی مساکن مناطق کم برخوردارکشور برپایه ی الگوی مشارکت محلی ، تامین بودجه ی دولتی و مشاوره ی موسسه به وجود  آید و شاهد تحولی شگرف در این زمینه باشیم .
شایان ذکر است که الگوی توسعه ی توان افزایی پایدار که طراح آن موسسه خیریه امام علی علیه السلام   می باشد از هیچ کجا اقتباس نشده و ایمان قلبی داریم که این «الگو» به حول و قوه الهی درسطح ملی و فرا ملی اشاعه خواهد نمود .
نتایج حاصله از اجرای الگوی توان افزایی روستایی
1)آموزش موثر و نافذ ،یکی از ابزارهای مهم در امر توان افزایی است .
2)روستائیان قبل از هر کمک ،نیازمند مشاوره و راهنمائی هستند .
3)شکوفایی ظرفیت ها و استعدادهای روستائیان در مناطق کم برخوردار و دور افتاده
4)اثر بخشی صندوق همیاری در توان افزایی روستایی
5)حل مشکل بیکاری جوانان در روستا
6)بازگشت روحیه نشاط و امید به زندگی
7)جذب و مشارکت دادن خیرین بومی ،استانی و کشوری 
8)مقابله با بیکاری و جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها
9)ترویج فرهنگ تولید مرغ و تخم مرغ و صادرات آن از روستاها به شهرها
10)ایجاد اشتغال از طریق کارهای جنبی غیر کشاورزی در مناطق کم آب و خشک
11)ارائه تسهیلات برای روستائیان در جهت به کارگیری زمین های بایر
12)آبادانی روستاها و زیر ساخت های آن و کم کردن جاذبه های شهری برای روستائیان
13)بازسازی و مقاوم سازی و افزایش کیفیت بافت مسکن روستایی
دلایل موفقیت
•خلوص نیت و توکل به خداوند تبارک و تعالی
•اعتمادسازی و جلب مشارکت فعال مردم در کلیه مراحل طراحی و پیاده سازی الگو
•توجه در امر آموزش کاربردی ،فرهنگ سازی ،ظرفیت سازی و تحول و تغییر نگرش در راستای توان افزایی
•اعتقاد و باور به توانایی های مردم منطقه از کوچک و بزرگ ،مرد و زن
•بهره گیری از توان و ظرفیت سایر دستگاه های دولتی و غیر دولتی متناسب با نوع ماموریت آنها
•شفافیت و برخورد صادقانه و مشوقانه با مردم در فرآیند اجرای کار
•عدم منفعت طلبی موسسه خیریه امام علی (ع)