فارسی|English
سه شنبه3 ارديبهشت 1398

بازگشت
اهداف :
•معرفی الگوی جامع  توان افزایی مناطق کم برخوردار به مسئولین اجرایی کشور و تلاش جهت  اجرای این الگو در تمام کشور با حمایت سازمانهای مردم نهاد و ارگانهای درگیر
•تلاش جهت معرفی الگوی توان افزایی موسسه خیریه امام علی (ع) در سطح بین المللی به واسطه حضور در کنفرانس ها ، همایش ها و مجامع بین المللی و تلاش جهت ارائه نتایج حاصله در سطوح دانشگاهی
•ارتباط با تشکلات غیر دولتی و مردم نهاد (NGOملی و بین المللی ) جهت انتقال تجارب و ایجاد تسهیلات در راستای توسعه مؤسسات و دعوت به عضویت در ستاد توانمند سازی مناطق محروم
•تدوین  الگوی جامع و کاربردی توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و ارائه در سطح ملی و بین المللی 
موفقیت ها  :
۱-احیاء و اجرای مدل توانمند سازی در روستاهای کمتر توسعه یافته ی استان خراسان جنوبی و ثبت اثربا نام معین جامع
۲-اعطاءتسهیلات وام قرض الحسنه با هدف  ایجاد زمینه های خود کفایی اقتصادی از طریق راه اندازی صندوق  قرض الحسنه مولود کعبه در تهران و روستاهای مختلف مناطق کم برخوردار استان خراسان جنوبی .
۳-فراهم نمودن تسهیلات ٬ورفع نیازهای فرهنگی ٬درمانی ٬بهداشتی ٬آموزشی ٬حمایتی ٬اجتماعی ٬خانوادگی وحقوقی ٬اشتغال وازدواج 
۴-انتقال تجارب وایجادتسهیلات درراستای توسعه موسسات غیردولتی به منظورافزایش توانایی فعالیت
۵-ارتقاء سطح آگاهی جامعه نسبت به معضلات اجتماعی از قبیل اعتیاد ، طلاق و....
۶-تلاش جهت اثربخشی درفرآیندتصمیم گیری درجامعه
۷-شرکت در کنفرانس توسعه اجتماعی سازمان ملل متحد در شهر ژنو سوئیس به عنوان مؤسسه نمونه.
۸-انتخاب مؤسسه نمونه در امر ازدواج در سال 1389 ودریافت لوح تقدیر از ریاست  جمهوری اسلامی ایران.
۹- انتخاب مؤسسه نمونه در جشنواره حلقه ارجان و دریافت لوح تقدیر و تندیس حلقه در سال 1390.
۱۰-کسب گواهینامه کیفیت از سوی انجمن علمی ایرانIRSQ  ( در زمینه ساخت واحدهای مسکونی)
۱۱-ساخت و تولید مسکن نیازمندان و محرومین در استان تهران و مناطق کم برخوردار استان خراسان جنوبی .
۱۲-حمایت از دانش آموزان و دانشجویان مستعد در مناطق محروم جهت ادامه تحصیل در استانهای تهران و خراسان جنوبی.
۱۳-کسب تندیس نخستین همایش بین المللی آیین پهلوانی، میراث ماندگار
۱۴-جذب خیرین در زمینه های مختلف (اقتصادی ، فرهنگی، فکری و ...) 
دلایل موفقیت
•خلوص نیت و توکل به خداوند تبارک و تعالی
•اعتمادسازی و جلب مشارکت فعال مردم در کلیه مراحل طراحی و پیاده سازی الگو
•توجه در امر آموزش کاربردی ،فرهنگ سازی ،ظرفیت سازی و تحول و تغییر نگرش در راستای توان افزایی
•اعتقاد و باور به توانایی های مردم منطقه از کوچک و بزرگ ،مرد و زن
•بهره گیری از توان و ظرفیت سایر دستگاه های دولتی و غیر دولتی متناسب با نوع ماموریت آنها
•شفافیت و برخورد صادقانه و مشوقانه با مردم در فرآیند اجرای کار
•عدم منفعت طلبی موسسه خیریه امام علی (ع)
لوح1

لوح2

لوح3

لوح4

لوح5

لوح6

لوح7

لوح 8

لوح9

لوح 12

لوح11

لوح 13

لوح 14

لوح 14