بازدید اعضای انجمن توسعه روستایی ایران و اتاق فکر موسسه از مناطق کم برخوردار

بازگشت

بازدید اعضای انجمن توسعه روستایی ایران  و اتاق فکر موسسه از مناطق کم برخوردار
پیرو امضاء تفاهم نامه مابین موسسه خیریه امام علی (ع) و انجمن توسعه روستایی ایران در خصوص فعالیت این انجمن  به عنوان اتاق فکر موسسه هماهنگی لازم جهت بازدید استاد محترم آقایان دکتر افتخاری ، دکتر پالوج ، دکتر عفتی ، دکتر سجاسی و دکتر کرباسی در تاریخ 25 مرداد ماه صورت پذیرفت .
در این سفر ضمن بازدید از فعالیت های موسسه در مناطق محروم استان در شهرستانهای بیرجند ، زیرکوه ، نهبندان و قائنات و تایید فعالیت های موسسه در جلسات متوالی  عملکرد موسسه مورد ارزیابی علمی قرار گرفت . 
دیدگاههای کاربران