فارسی|English
سه شنبه3 ارديبهشت 1398

بازگشت
اهداف
-تعریف شاخص های علمی ،استانداردسازی معیارها و فرآیند های شناسایی نخبگان و استعداد های درخشان در هر گروه موضوعی
-ایجاد زمینه های شناسایی ،رشد و شکوفایی حداکثری استعداد های درخشان و نخبگان و ارتقای ابعاد معنوی و دینی آنها
-تحقق نظام جامع «اخلاق نخبگی»مبتنی بر آموزه های اسلامی و تلاش  برای ترویج آن ، به منظور رشد اخلاقی و معرفتی نخبگان
-رفع موانع فعالیت های نخبگان ،و ایجاد زمینه های و تسهیلات مناسب جهت مطالعات فنی و تولیدی
-وسعت بخشیدن به دایرۀ نخبگی و بهره گیری حداکثری از توان گروه نخبگان در تاثیر گذاری تحولات علمی پژوهشی و فرهنگی در سطح کشور
اهداف کلان
- بروز و ظهور خلاقیت های اعضاء در زمینه های گوناگون علمی، پژوهشی، آموزشی و کارآفرینی
- ارتقای سطح کیفی اعضاء در ابعاد مختلف فرهنگی، آموزشی و پژوهشی
- تقویت انگیزه و باور اعضاء در جهت شکوفائی و توسعه فردی ، اجتماعی و ملی
- توسعه روحیه گروه گرائی در بین اعضاء و ساماندهی آنها در فعالیتهای دسته جمعی
- هدایت و تقویت استعدادهای اعضاء در جهت تأمین نیازهای علمی – پژوهشی کشور