فارسی|English
سه شنبه3 ارديبهشت 1398

بازگشت
ماموریت
شناسایی، جذب، پرورش، حمایت و هدایت و اعتلای سطح علمی دانش آموزان، دانشجویان و جوانان با استعدادموسسه خیریه امام علی (ع)
چشم انداز
-ایجاد فرصتی که در آن اعضای استعداد درخشان و نخبگان در چارچوب ارزشهای اسلامی و مبتنی بر اقتضائات نظام جمهوری اسلامی ایران ،فرصت رشد و شکوفایی حداکثری را بر پایه تنوع استعداد ها و توانمندیها خود به دست آوردند و ضمن حل مسائل جامعه ،تدبیر امور تحول آن را دست میگیرند.
-تشکیل باشگاهی کارآفرین و فعال در تربیت و تعلیم جوانان مستعد، پژوهشگر و نخبه کشور
- فراهم نمودن زمینه های رشد و بالندگی اعضاء
-تدوین مجموعه کاملی از برنامه های مدون، جامع و هماهنگ در زمینه های آموزشی، فرهنگی، پژوهشی، کارآفرینی و حمایتی