برگزاری جشن بزرگ آینده سازان برترفرزندان موفق خیریه امام علی (ع)

بازگشت

برگزاری جشن بزرگ آینده سازان برترفرزندان موفق خیریه امام علی (ع)
خیریه امام علی (ع) پس از 23 سال فعالیت صادقانه و موفق خود در حوزه های آموزش، بهداشت ، درمان و توان افزایی در مناطق محروم در قرار سالانه خود موفقیت تحصیلی فرزندانش را جشن گرفت ، فرزندانی که قدم به قدم همراهشان بوده است تا قلم بر دستانشان نلغزد اما در این قرار خبرهایی بود از جنس مهربانی ، حضور خیرین ، هنرمندان ،ورزشکاران وبزرگانی که قلبشان را با فرزندان این سرزمین همراه کرده بودند وسبدی از آرزوهای معصوم کودکان محروم که به دستان پرمهرهمراهانمان نشست و تک به تک به حقیقت پیوست اگرچه این سبد یکی بود از هزاران ...
اما برآنیم تا پلی شویم برای برآوردن 5هزارو 110 آرزوی کودکان محروم ایران زمین به توفیق الهی و یاری دستان مهربان شما .مفتخریم که حضور پرمهرهنرمندانی همچون جناب آقای محسن قاضی مرادی ، سرکارخانمها مهوش وقاری ، احترام برومند، ساغرعزیزی،صوفیا محمودی، میلاد کیایی و بزرگ مرد اجرای ایران هرمز شجاعی مهر شادی بخش این جشن بود.
 
دیدگاههای کاربران