برگزاری جلسه مشترک با حضور مسولین و دهیاران شهرستان خوسف

بازگشت

 برگزاری جلسه مشترک با حضور مسولین و دهیاران شهرستان خوسف
مدیریت موسسه خیریه امام علی (ع) به همراه مسولین ستاد های بیرجند و قائنات  با مسولین و دهیاران شهرستان خوسف در محل فرمانداری این شهرستان دیدار نمودند .
این نشست  در مورخ 19اسفند ماه سال جاری و با هدف آموزش الگوی توان افزایی مناطق کم برخوردارموسسه خیریه امام علی (ع) به نمایندگان روستاهای این شهرستان  برگزار و مقرر گردید اجرای این الگو در سال 1396آغاز شود .
دیدگاههای کاربران