فارسی|English
پنج شنبه2 خرداد 1398

برگزاری جلسه مشترک مابین مسولین معاونت دهیاری های وزارت کشور و موسسه خیریه امام علی (ع)

بازگشت

برگزاری جلسه مشترک مابین مسولین معاونت دهیاری های وزارت کشور و موسسه خیریه امام علی (ع)
با توجه به اهداف مشترک موسسه خیریه امام علی (ع) و معاونت دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در تقویت مدیریت روستایی و شناسایی و رفع مشکلا ت عدیده  موجود در مناطق کم برخوردار روستایی ، مدیران دو مرکز در مورخ یک اردیبهشت ماه سال جاری با هم دیدار و گفتگو کردند .
سید اکبر کساء مدیریت موسسه خیریه امام علی (ع ) در ابتدای این جلسه به معرفی موسسه و دستاوردهای حاصله در مناطق کم برخوردار پرداخته و هدف از این دیدار را معرفی و اجرای طرح معین جامع در تمامی روستاها و شهرستان های کشور بر مبنای این الگوی جامع و کامل دانستند .
آقای دکتر جندقیان معاونت امور دهیاری ها  عملکرد و فعالیت های موسسه را مورد تایید و تقدیر قرارداده و تنها راه حل توسعه کشوررا بهره گیری از توان موسسات مردم نهادی مانند خیریه امام علی (ع) دانسته و اعلام آمادگی نمودند تا در جهت بهره گیری حداکثری از طرح معین جامع موسسه همکاری لاز م را داشته باشند .
  • نشر طرح معین جامع در نشست های مدیران ، فرمانداران و ، دهیاران و مسولین شوراها جهت بهره برداری و اجرا
  • انتخاب یک پایلوت کاری مشترک با همکاری طرفین و اجرای طرح معین جامع دراین منطقه
  • حضور در مناطق کم برخوردار و بازدید ازفعالیت های موسسه  و نتایج حاصله
از جمله برنامه های آتی فعالیت های طرفین تعریف و مقرر گردید جلسات مشترک جهت هماهنگی های کاری تعریف گردد .
دیدگاههای کاربران