فارسی|English
شنبه27 بهمن 1397

جلسه مدیر عامل موسسه خیریه امام علی (ع)با مهندس یوسفی مسئول گروه های جهادی 16

بازگشت

دیدار مدیر عامل موسسه خیریه امام علی(ع)با آقای مهندس سنگری مدیرکل بنیاد مستضعفان خراسان جنوبی - دیدار مدیر عامل موسسه خیریه امام علی (ع)با مهندس ثقفی مدیر کل صدا و سیمای استان خراسان جنوبی- جلسه مدیر عامل موسسه خیریه امام علی (ع)با اساتید دانشگاه

دیدگاههای کاربران