فارسی|English
پنج شنبه2 خرداد 1398

رفع مشکلات پوستی روستاییان مناطق محروم استان خراسان جنوبی

بازگشت

رفع مشکلات پوستی روستاییان مناطق محروم استان خراسان جنوبی
با توجه به مساعدت ویژه خیرین موسسه خیریه امام علی (ع) متخصصین زیبایی پوست به روستاهای محروم و دورافتاده خراسان جنوبی اعزام و به رفع مشکلات روستاییان وترمیم ضایعات پوستی آنان پرداختند . در این اقدام بیش از 400 مورد اقدام مرتبط صورت گرفت .
دیدگاههای کاربران