فارسی|English
پنج شنبه2 خرداد 1398

فولاد مبارکه اصفهان به جمع حامیان مناطق محروم پیوست

بازگشت

فولاد مبارکه اصفهان به جمع حامیان مناطق محروم پیوست
بنابر مطالعات صورت گرفته توسط روابط عمومی فولاد مبارکه اصفهان از عملکرد و اقدامات موسسه خیریه امام علی (ع) ، این شرکت آمادگی خود را جهت همکاری و اجرای الگوی موفق موسسه خیریه امام علی(ع) در برخی مناطق محروم کشور عزیزمان اعلام داشتند .
دیدگاههای کاربران