فارسی|English
سه شنبه3 ارديبهشت 1398

بازگشت
موسسه خیریه امام علی (ع)درجایگاه سازمانی مردم نهاد ، از سال 1373 آغاز به کار و سپس با اخذمجوز به شماره 9971 ثبت وباهدف توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و اعضای خانواده تحت حمایت آنان درتهران وحومه ی آن فعالیت نمود  این موسسه درادامه ی اهداف خودازسال 1385 با انگیزه جلوگیری ازمهاجرت روستاییان به کلان شهرها و ریشه کن نمودن فقرومحرومیت درمناطق کم برخوردارکشور،بانگاهی همه جانبه به نیازهای روستاییان حول چهارمحورسلامت وبهداشت ،آموزش اشتغال ،عمران وآبادانی وتهیه مسکن روستایی به فعالیت پرداخت .
نتایج تلاشهاوپژوهش های این موسسه طی سالهای فعالیت خود رسیدن به طرحی جامع جهت دستیابی به توسعه پایدارروستایی بوده است که این طرح به عنوان الگو ومدلی کاربردی قابل ارائه درسطح بین المللی می باشد. موسسه خیریه امام علی علیه السلام در حال حاضر با کسب مجوز از وزارت کشور در سطح ملی فعالیت می نماید که چکیده موفقیت های حاصله طی سالهای فعالیت آن به شرح ذیل ارائه می گردد.
• توانمندسازی زنان سرپرست خانواروحمایت ازآنان جهت دستیابی به حقوق آموزشی ،اقتصادی ،اجتماعی وروانی
• فراهم نمودن تسهیلات وایجاد زمینه های فرهنگی ،درمانی ،بهداشتی ،آموزشی ،حمایتی ،اجتماعی ،خانوادگی ،حقوقی،اشتغال وازدواج
• حمایت ازدانشجویان ودانش آموزان مستعد خانواده های نیازمند در راستای ارتقاء جایگاه علمی واجتماعی مددجویان دراستانهای تهران وخراسان جنوبی
• ابداع واجرای مدل جامع احیاء وتوانمندسازی روستاهای کمترتوسعه یافته خراسان جنوبی وثبت اثربانام معین الجامع وانتشاراین مدل به مسئولان اجرایی کشوردرجهت محرومیت زدایی
• اعطاتسهیلات وام قرض الحسنه جهت ایجادزمینه های خودکفایی اقتصادی با راه اندازی صندوق قرض الحسنه مولودکعبه درتهران وروستاهای محروم استان خراسان جنوبی
• ارتباط باتشکلات غیردولتی ومردم نهاد(NGO)ملی وبین المللی جهت انتقال تجارب وایجادتسهیلات درراستای توسعه موسسات ودعوت به عضویت درستاد توانمندسازی مناطق محروم
• شرکت درکنفرانس توسعه اجتماعی  سازمان ملل متحددرشهر ژنو سوئیس به عنوان موسسه نمونه
• انتخاب به عنوان موسسه نمونه درجشنواره حلقه ارجان ولوح تقدیروتندیس درسال 1390
• ساخت وتولیدمسکن نیازمندان ومحرومین دراستان تهران و مناطق محروم کشورودریافت گواهی نامه کیفیت ازسوی انجمن علمی کیفیت ایران (IRSQ)