مقدمه

بازگشت
توسعه ی همه جانبه ی افزون بر 62 هزار روستای کشور، امری بسیار پیچیده ولی قابل حل است. از این تعداد ، حدود نیمی از روستاها ،کم برخوردار می باشند.کم درآمدی و غالباً بی درآمدی ،خشکسالی ،کاهش تولید فرآورده های دامی و محصولات کشاورزی و باغی ،کم توجهی و گاه بی توجهی به فضای زیست محیطی ،آب شرب آلوده یا بی آبی، عنایت ضعیف به مقوله ی خدمات اجتماعی، عدم توجه کامل به بهداشت فردی وعمومی، فقدان امکانات آموزشی جهت ادامه تحصیل ...در نتیجه فرار ازوضعیت موجود به سوی وضعیت مطلوب که برابر است با مهاجرت !!
عمده ی حاشیه نشینان شهرهای بزرگ، مهاجرین روستائی اند، حال چه باید کرد؟ راهکار عملی برون رفت از چنین وضعیت اسفناکی، کدامین راه است؟
خوشبختانه وجود عناصرمثبت جاری درزمان (خدامحوری، ساده زیستی ،معیشت حلال ،خانواده دوستی ) در میان روستائیان و جاذبه های خاص روستاهای کشور (هوای پاکیزه – طبیعت زیبا – دوری از ازدحام – عدم آلودگی صوتی و...)بستر بسیار مناسبی جهت توان افزایی را در بر دارد که در این خصوص با شناخت ظرفیتهای هر روستا و مشاوره مستمر به روستائیان، می توان مشارکت همه جانبه و برنامه ریزی عمل گرا را پیاده سازی نمود .
در این میدان فراخ که جهاد فی سبیل الله را تداعی می نماید ،نیاز سنجی ها ،طرح ها و برنامه ها ،ارتباطات فرابخشی دستگاههای دولتی ،نهادهای عمومی و... باید بر پایه ی تقویت خودباوری و خود یاوری روستائیان و با استفاده از فکر و انرژی و حضور ایشان تبیین و تعیین گردد . به عبارتی دیگر باید روش خود مدیریتی از پایین به بالا و بسیج همه جانبه  روستاییان و کشف تمام ظرفیت های هر روستا، صورت پذیرد .
تنها با خلق چنین موقعیت و وضعیتی ،مقدمات رهایی از محرومیت چند بعدی فراهم می گردد و روستاها که پایگاه اقتصاد مقاومتی هستند و روستائیان که گردانندگان کلیدی این پایگاه هستند ،شاد و برخوردار خواهند گشت و روستائیان مهاجر گرفتار در بند مشکلات شهر ، ترجیح می دهند که به روستاهایشان باز گردند .
در این راستا،متخصصین و کارشناسان موسسه امام علی علیه السلام (که در سطح ملی فعالیت می نماید)پس از دو سال تحقیق و پژوهش و پس از پنج سال اجرای موفق در چند روستا ، با ارائه الگوی توان افزایی ، پای در میدان مقدس جهاد نهاده تا به همت اهالی هر منطقه ، تعامل و هماهنگی با دستگاههای دولتی و خیرین گرامی ،نقاط کم برخوردار کشور عزیزمان را رونق بخشیم.
امید آنکه با سرمشق قرار دادن این الگو،شاهد پویایی ،پیشرفت و شادابی روزافزون ایران اسلامی و در آینده ای نزدیک ، اشاعه و ترویج الگو در سطح بین المللی باشیم .