مهر به نیمه رسید، ولی مهربانی از نو آغاز شد

بازگشت

مهر به نیمه رسید، ولی مهربانی از نو آغاز شد
موسسه امام علی ع چندیست کمپینی به نام پل آرزو را به راه انداخته است تا بدینوسیله پلی بسازد برای برآورده شدن آرزوهای کوچک کودکانی که جز خدا امیدی برای رسیدن به آنها ندارند نامه های آرزو که از روستا های محروم کشور دسته دسته برای موسسه ارسال می شود گواه از آن دارد که کودکان بسیاری در این مرز و بوم نیاز های اولیه و طبیعی خود را دست نیافتنی و محال میپندارند
 آنها نه عروسک آرزو کردند
نه خوراکی های خوشمزه
نه نیازی به غول چراغ جادو بود
نه معجزه آسمانی.
آنها آب شیرین آرزو کردند
 کلاس درس
و کفش برای ترک های پایشان
 مداد رنگی نه آنها فقط مداد سیاه آرزو کردند
 و برای درد هایشان دوا آرزو کردند
وشکلات های رنگی نمی خواستند فقط کمی غذا آرزو کردند
و همیشه در انتظار سحرشمع یا چراغ آرزو کردند
 بالاخره پل آرزو چاره ساز شد آرزو ها تک به تک به دستان سخاوتمندتان رسید و هر کدام به نحوی برای برآورده کردن آرزوی کودکانمان چاره ای اندیشیدید در این میان مردی سخاوت دستانش پلی شد که آرزوی هزاران کودک را به حقیقت بدل کرد کاروانی از شادی که رویای کودکان را با خود به مناطق محروم خراسان جنوبی حمل میکرد همچون خوابی شیرین میان کاووس های کودکانه شان پا گذاشت کوله پشتی های رنگی با طرح های کودکانه مدادو دفتر هایی در هزاران نقش ورنگ و تمامی آن چیز هایی که شوق تحصیل را در جان کودکان زنده میکرد به همراه عزیزان و هنرمندانی که قلب شان برای این کودکان می تپید همگی آرزویی بود که به حقیقت پیوست تا به مفهوم عشق و مهربانی معنایی تازه ببخشد
هنوز هم کودکان بسیاری در انتظارند با حسرت های بسیاری بر دلهایشان
پس دستی دراز کنید تا پلی تازه بسازیم برآرزوهای معصومشان
 
دیدگاههای کاربران