فارسی|English
سه شنبه3 ارديبهشت 1398

نشست مشترک مسئول ستاد توان افزایی فردوس با ریاست شبکه بهداشت و درمان این حوزه

بازگشت

نشست مشترک مسئول ستاد توان افزایی فردوس با ریاست شبکه بهداشت و درمان این حوزه
در جلسه مشترکی که با حضور آقای دکتر مجیدی ریاست محترم شبکه بهداشت ودرمان شهرستان فردوس ،آقای دکترطهماسبی معاونت شبکه وریاست بهداشت محیط ، آقای دکتر غلامی ریاست دانشکده پیراپزشکی ، آقای آریانفر ریاست بیمارستان دکترچمران  و سرکارخانم  طلایی مسئول هماهنگی شبکه بهداشت و درمان با مسئولین ستاد توان افزایی موسسه خیریه امام علی (ع)در شهرستان  فردوس  و درمحل دفترکارریاست محترم شبکه بهداشت ودرمان در مورخ 95/12/11 برگزارگردید،پس ازبحث ومذاکره وقرائت تفاهم نامه تنظیمی فی مابین شبکه بهداشت ودرمان،مقرر شد تا تفاهم نامه پس از اصلاح وتایید ریاست شبکه ومعاونین وکارشناسانشان جهت امضاءطرفین آماده گردد.
دیدگاههای کاربران