فارسی|English
سه شنبه3 ارديبهشت 1398

نشست مشترک مسولین ستاد فردوس با مسولین جهاد کشاورزی و سایر ارگانهای درگیر

بازگشت

نشست مشترک مسولین ستاد فردوس با مسولین جهاد کشاورزی و سایر ارگانهای درگیر
روزسه شنبه مورخ  95/12/5  جلسه ای با موضوع تغییر الگوی کشت باحضور  دکتر دقیق معاونت جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی  ،دکتر صابری از دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند ،دکتر آذری از موسسه تحقیقاتی جهادکشاورزی خراسان جنوبی ،خانم دکتر عابدینی ازمرکز هواشناسی استان  و نمایندگان  فرمانداروبخشدار شهرستان فردوس،ریاست جهادکشاورزی فردوس  ومعاونین وکارشناسان  وحدود سی تن از کشاورزان منطقه در مرکز جهاد کشاورزی فردوس برگزار گردید.
دراین جلسه که حدود ۶ ساعت بطول انجامید پیرامون تغییر الگوی کشت بویژه گلرنگ ،گل محمدی ،آنغوزه ،زعفران ،زرشک وعناب بطور مبسوط مطالبی توسط کارشناسان مربوطه ارائه گردید .
آقای زارعی رئیس ستاد فردوس پیرامون اهداف موسسه خیریه امام علی (ع) وستاد شهرستان دربخش کشاورزی سخنانی ایراد نمودند .
درادامه معاونت جهاد کشاورزی استان ضمن تقدیر وتشکر از فعالیت های موسسه خیریه امام علی (ع) وستاد فردوس آمادگی خود راجهت عقد قرارداد فی مابین جهاد کشاورزی استان با ستاد فردوس اعلام نمود.
مسئولین ستاد جهاد کشاورزی
دیدگاههای کاربران