فارسی|English
سه شنبه3 ارديبهشت 1398

بازگشت
ارائه تسهیلات ورسیدگی به وضعیت فرهنگی ،آموزشی ،اشتغال ومعیشت خانواده های بی سرپرست ،بدسرپرست ونیازمندان جامعه ازمهمترین وظایف این معاونت به شمارمی رود.این تسهیلات پس ازمشاوره وارزیابی واحد مددکاری و با توجه به اولویت نیاز در اختیار مراجعه کنندگان قرار می گیرد .
 معاونت اجتماعی موسسه خیریه امام علی (ع)شهرری درساختمانی مجزا ازمحل کارآقایان وباحضورهمکاران خانم فعالیت می نماید.
           
معاونت اجتماعی
شرح وظایف معاونت اجتماعی
 • - نظارت و پیگیری عملکرد قسمت های مختلف
 • - نظارت بر ورود و خروج مکاتبات اداری (تنخواه،لیست مستمری،تحصیلی،دانشجویی مساعدت بلاعوض و مقطعی ،کنترل لیست حضور و غیاب پرسنل ،تسویه وام ها وارسال قرارداد دانشجویی به مدیریت و مالی )
 • -برنامه ریزی ومطالعه پرونده های تحقیق شده و طرح دیدار گروه هدف
 • -جمع آوری گزارشات هفتگی و ماهانه جهت ارائه حضور مدیریت موسسه  
 • -نظارت و برنامه ریزی دوره های آموزشی ، مهارتی و روانشناسی (خیاطی ،مهارت زندگی ،میناکاری و...)
 • -ماموریت به مناطق کمتر توسعه یافته
 • -تایید و تمدید حواله وام ها
 • -پیگیری کلیه امور ساختمان (تجهیزاتی ،تاسیساتی،خدماتی...)
 • -نظارت و تایید صدورمعرفی نامه ها (درمانی ، آموزشی ،تسهیلات و...) 
شرح وظایف مسئول روابط عمومی معاونت  اجتماعی
 • - پاسخ گویی به تمامی تماسهای تلفنی و رسیدگی به درخواستهای متقاضیان
 • - پاسخگویی به ارباب رجوع ، تعیین وقت و هماهنگی مشاوره های روانشناسی ،مذهبی ،تحصیلی، حقوقی، معرفی نامه ها ،
 • راهنمایی به ارگانهای مختلف ،ثبت نام کلاسها
 • - برقراری ارتباط با خانواده ها جهت ارائه خدمات (ارزاق ،سفر های زیارتی و سیاحتی ،همایش ،ثبت دفاتر و ورود و خروج کالای انبارو بایگانی مکاتبات)
 • - ثبت کلیه نامه های رسیده و فرستاده در دفاتر اندیکاتور و ثبت مرخصی
شرح وظایف واحد مددکاری
 • -ارائه مشاوره مددکاری و تشکیل پرونده (تحصیلی ،دانشجویی،روستایی،وام )
 • -انجام تحقیقات و طرح دیدار حضوری اعضای خانواده ها و پیگیری تلفنی
 • -استعلام از ارکانهای مختلف(کمیته امداد ،بهزیستی ،خیریه ها و...)
 • -تهیه لیستها و آمار های مورد نیاز
واحدیاریگر
یاریگردرلغت به معنی یاری دهنده وپشتیبان بوده ودرموسسه خیریه امام علی (ع)به شخص حقیقی یاحقوقی اطلاق می شودکه دردوره زمانی مشخص وبامبلغی معین تعدادی ازایتام ویا بدسرپرستان واجد شرایط موسسه را مورد حمایت قرارمی دهد.
یاریخواه به فردی اطلاق می شود که نیازمند پشتیبانی وحمایت باشد وبه دلیل فوت والدین ، متارکه ویا بیماری والدین ،سانحه طبیعی،فقرو...مشمول این طرح گردد.
اهداف اجرای طرح یاریگر
 • -تقویت حس همکاری بین اقشارجامعه وترویج فرهنگ الهی
 • -مشارکت با افراد خیرونیکوکاردرحل مسائل ومشکلات روحی ،روانی ،مادی ومعنوی
 • -فراهم نمودن امکانات معنوی ،پرورشی ،تحصیلی وشغلی یاریخواهان با رعایت عزت نفس وکرامت انسانی
 • -وسعت بخشیدن به عدالت اجتماعی دررفع تبعیضها
 • -شناسایی فرزندان مستعد وشکوفایی استعدادها
شرح وظایف واحد یاریگر
 • - رسیدگی به درخواست ها و تماس های یاریگران (صدور شناسنامه –تکمیل فرم یاریگر –ارسال شناسنامه به یاریگر
 • -تحویل هدایا و ارسال و تعویض شماره کارتها ،تنظیم ملاقات های یاریگران با یارخواه هاضمن پیگری واریزی ها....)
 • - رسیدگی به امور یاریخواهان(تشکیل پرونده ،تنظیم شناسنامه ،تفکیک دانش آموزان ترک تحصیل ،ارسال هدایا به مناطق و ثبت اطلاعات دریافتی در سیستم...)
 • -ارتباط با ستاد و روستا ها (ارسال عملکرد ماهانه و واریز یارخواهان مناطق  )
 • - تماس دوره ای با یاریگران و ثبت لیست مستمری خوابگاهیان هر ماه و حفظ یاریگران 
مبالغ واریزی یاریگران
قابل ذکر است پایه واریزی یاریگران محترم  300/00تومان و سقف آن به دلخواه یاریگر 
 مبالغ پیشنهادی واحد یاریگر جهت واریز به حساب یاریخواهان به شرح ذیل می باشد:
 • -میانگین واریزی دانش آموزان مقطع دبستان :  300/000ریال
 • -میانگین واریزی دانش آموزان مقطع دوره اول متوسطه  : 500/000ریال
 • -میانگین واریزی دانش آموزان مقطع  دوره دوم متوسطه:700/000ریال
 • -میانگین واریزی دانشجویان :1000/000ریال     
قابل ذکر است هیچ محدودیتی از لحاظ حداقل و یا حداکثر واریز برای یاریگران عزیز وجو ندارد .
نکات مهم در پذیرش مددجویان تهران
 • -بررسی وضعیت سرپرست یارخواهان: وضعیت جسمی ،سنی ،مهارت ،وضعیت اقتصادی ،آموزش،تعدادفرزندان که در حال تحصیل
 • -تحویل گواهی تحصیلی افراد در حال تحصیل ،تحویل مدارک و عکس و شماره کارت
نکات  مهم درپذیرش مددجویان مناطق کمتر توسعه یافته
 • -بررسی وضعیت اقتصادی خانواده(شغل سرپرست ،میزان وام ،مساحت زمین کشاورزی ،تعداد فرزندان ،تعداد محصلین ،میزان درآمد،یارانه و...)
یاریخواهان بر اساس موارد ذیل الویت بندی می شوند
 •  الف )اولویت ۱:دانش آموزان بی سرپرست نیازمند یا بیمار
 • ب)اولویت ۲:کلیه دانش آموزانی که خارج ازروستاهای خود تحصیل می نمایند.( هزینه ایاب وذهاب وخوابگاه)
 • ج)اولویت ۳:کلیه خانواده هایی که بیش از۲ نفردانش آموزدرحال تحصیل دارند
مسئولین پایلوتهای روستایی در حوزه یاریگری 
کلیه مسئولین پایلوتهای روستاها موظفند لیست دانش آموزان ودانشجویان دارای شرایط جذب یاریگرمحدوده خودراباارائه مشخصات نام –نام خانوادگی –نام پدر-شماره شناسنامه وکدملی –شماره حساب وشماره کارت –محل سکونت –وضعیت سرپرست –مدارک تحصیلی به واحدیاریگرارسال نمایند.
همین طورکلیه مسئولین پایلوتها موظفند مدارک تحصیلی دانش آموزان را درپایان هرسال تحصیلی به واحدیاریگرارسال ودرصورت ترک تحصیل دانش آموزان لیست آمارمربوطه را با درج علل به این واحد ارسال نمایند.
شرایط دیدارحضوری با یاریخواه 
 • الف)ارتباط با یاریخواهان شهرری وحومه تنها ازطریق واحد یاریگرامکان پذیربوده وهیچ اطلاعاتی (نشانی ،ایمیل ،تلفن و....)دراختیارطرفین قرارنخواهد گرفت .
 • ب)یاریگران می توانند در مناسبات مختلف مانند:تولد،آغازسال تحصیلی ،جشن نیکوکاری و...برای فرزندان خود هدایای غیر نقدی تهیه نمایند .
 • ج )یاریگران می توانند هدایای غیرنقدی شامل ،لوازم التحریر،پوشاک ،اسباب بازی و.... برای فرزندان خود ارسال نمایند .
 • د)انتقال هدایا باهماهنگی واحدیاریگروازطریق معاونت مناطق محروم انجام می پذیرد.
        درصورت داشتن هرگونه ابهام یاسوال یاریگران محترم می توانند با شماره های ذیل ارتباط برقرارنمایید.
         تلفن:  09190689361-55973878   
         تلگرام واحدیاریگر:09190689361
رابط مدیریت و واحد جهیزیه 
 • -نظارت و جمع بندی مشکلات ناهماهنگی مجموعه و ارائه گزارش به مدیریت و بازرسین
 • -حضور در جلسات (اجتماعی ،اخیار،رابطین،مرکزی)
 • -ارائه نظر نهایی و نظارت بر مشاوره ، تحقیقات و تحویل جهیزیه ،وام جهیزیه
 • -نظارت بر امور کاری اخیار 3و تایید و تکمیل فرم گزینش نیرو های جدید الورد به اخیار
 • -دبیر جلسات و ثبت مصوبات ضمن پیگیری آن
واحد امور مشترکین  صندوق صدقات 
 • 1-پاسخگویی به تماسهای روزانه مشترک،دریافت پیغام ها
 • 2-هماهنگی جذب وسایل اهدایی مشترکین و مکاتبه به واحد نیکان جهت دریافت اجناس به موسسه
 • 3- ثبت کلیه درخواستها مشترکین درسیستمو دفتر تلفنی(جابجایی،جذب،نصب،عودت،و...)
 • 4-چک کردن کلیه کارت های الکترونیکی،کلید تحویل