فارسی|English
سه شنبه3 ارديبهشت 1398

بازگشت
رایج ترین روش جذب حمایت های خیرین در اکثر موسسات خیریه ، توزیع صندوق های صدقات، با هدف جمع آوری صدقات ، نذورات ، کفاره ، فطریه و رد مظالم می باشد که این فعالیت در حوزه کاری واحد اخیار و مشارکت های مردمی گنجانده شده است.
ضرورت تشکیل این معاونت 
بعد فرهنگی:
- تلاش جهت افزایش فرهنگ صدقه به عنوان یکی سفارشات دینی واسلامی
- توسعه و تقویت جایگاه مشارکت های مردمی جهت رفع فقر و محرومیت زدایی
- ترویج فرهنگ ایثار وخدمت رسانی به مردم در بطن جامعه فرهنگی
بعد اجتماعی:        
- افزایش اعتماد و استقبال  مردم از خدمات و  فعالیت های موسسه خیریه امام علی (ع) نسبت به سایر موسسات خیریه           
- بالا بردن سطح آگاهی  مردم نسبت به تشکیل ستادهای توانمند سازی مناطق محروم و فعالیت های این ستاد نسبت جهت جلوگیری از مهاجرت روستاییان به کلان شهرها   
بعد اقتصادی:
جذب مشارکتهای مردمی با هدف حمایت از اقشار نیازمند جامع در سطوح مختلف شهری و روستایی 
معاونت اخیار و مشارکتهای مردمی         
معاونت فوق در دو واحد مجزا مشغول به کار می باشد
اخیار 1 : تمام نیروهای این واحد آقا بوده و کار نصب و جذب کمک های مردمی برخی مسیرها را به عهده دارند که شامل چند بخش از جمله : اعزام ، کلیدداری ، تفحص  و کارگاه صندوقسازی می باشد .
اخیار 3 : تمام نیروهای این واحد خانم و کار نصب و جذب کمک های مردمی برخی مسیرها که خانم ها راحتتر میتواننداعزام شوند را برعهده دارندکه شامل چند بخش از جمله :مسئول اخیار 3 ، اعزام ،کلیدداری ، بازرسی و تفحص  می باشند .
نصب و جذب صندوق های خانگی
صندوق های صدقات کوچک خانگی باهدف استفاده درمنازل، مغازه های کوچک، دفاتر شرکت های خصوصی یا دولتی طراحی و توزیع می شود
 
 صندوق کوچک
نصب و جذب صندوق های پایه دار 
صنادیق پایه دار با هدف استفاده در مرکز پر تردد مانند مترو ، ترمینالها و.....طراحی و در حال توزیع می باشد.
صندوق پایه دار
اعزام
 مسئول اعزام می بایست زمان بندی و چیدمان مسیرها را به نحوی انجام دهد که مسیرها بصورت یکسان تخلیه و زمان زیادی از تخلیه یک مسیر نگذرد . چیدمان نفرات، انتخاب مسیر، اعزام مسیرهای بلدی، ثبت دفتر مسیر، دفتر گزارش روزانه و چیدمان، ثبت آمار روزانه ثبت موارد ارزشی، ثبت موارد برگ  اصلاحات، گزارشات تلفنی، ثبت برگه های  مرخصی روزانه و ساعتی پرسنل جذب، سر مسیر زدن برگه های نصب و جابجایی، سر مسیر زدن شماره صنادیق عودتی، تعریف ماموریت و.....  از جمله وظایف مسول مسول اعزام می باشد.
کلید داری
زمانی که مسئول اعزام بر اساس زمان بندی مشخص پرینت کلید تهیه نماید . مسئول کلیدداری موظف است شماره های فوق را با دسته کلید بصورت تک تک کنترل کند و در صورت نبودن کلید پیگیری نماید و یا اینکه کلیدهای اضافی داخل دسته را جدا کرده و به دسته کلید اصلی خود منتقل کند .و شماره های اضافی را با رایانه کنترل نماید و کلیدها را به دسته کلید منتقل نماید . جابجایی کلید بر اساس برگ نصب و جابجایی ، بسته بندی ته قبض، چیدن وسایل مورد نیاز کیف، تحویل گرفتن وسایل گروهها بعد از اتمام مسیر، تعویض بر چسب و نخ کلید، تفکیک مسیر
پرسنل جذب 
همکاران اعزام موظفند هر روز 9 صبح تا اذان ظهر و 3 بعد از ظهر تا اذان مغرب ،با لباس فرم و به همراه داشتن کارت های شناسایی ، دسته قبوض ، پک فرهنگی ، کیف ، چرخ دستی و با توجه به پرینت های مسیر تهیه شده توسط مسول اعزام در محل حاضر و نسبت به تخلیه صندوق های صدقات مشترکین و یا مذاکره با مخاطبین با هدف ارائه صندوق های صدقات حاضرشوند .
مسئول تفحص 
مسئول تفحص معاونت اخیار موظف است اموری از قبیل:وارد کردن اصلاحات مسیر گروهها در برگ اصلاحات سیستم ،گرفتن پرینت مسیرهای تمام شده و نوشتن مستاجر، سرقتی هر مسیر،تماس با مشترکین جابجا شده و گرفتن آدرس جدید و تایید آن دسته از صندوق های سرقتی که تلفن دارند ،نوشتن درخواست صندوق ارائه شده توسط مشترکین و شماره کردن آن و وارد کردن در فرم مربوطه و تحویل به مسئول اعزام،پس از اتمام مسیر توسط تفحص مستاجر، سرقتی ها علامت زده میشود جهت وارد کردن در سیستم و ارائه به مسئول اعزام ، نوشتن برگ تلفنی کشفی های پراکنده در هر مسیر ، بایگانی کردن پرینت ها در زونکن مربوطه به همراه پشت نویسی تعداد آمار ،چک کردن گزارش گروه تفحص ( برگ نصب ، آمار ، تعداد تخلیه ، عودتی ، تعویض قفل و اصلاحات مسیر و ... ) و. مشخص کردن سرمسیر جدید،گرفتن کپی از فرم های مربوط به تفحص (برگ نصب ، گزارش کار و... ) ،جمع آوری و وارد کردن آمار گروه برای محاسبه حقوق در چند فرم مخصوص و.....را انجام دهد .
بازرسی  
بازرسی معاونت اخیار با هدف بررسی نحوه عملکرد پرسنل جذب در حین کار تشکیل و مهمترین مسئولیت آن حضوردر محله و مسیرهایی است که صندوق ها ی موسسه نصب شده است.