​افتتاح صندوق همیاری مولود کعبه روستای باداموک

بازگشت

​افتتاح صندوق همیاری مولود کعبه روستای باداموک
مدیر عامل موسسه ،عصرروزسه شنبه مورخ 95/12/17 با حضوردر روستای باداموک از توابع بخش مرکزی شهرستان فردوس صندوق همیاری مولود کعبه این روستا را افتتاح نمودند .
مدیرعامل محترم موسسه باحضور در روستای باداموک وافتتاح صندوق مولود کعبه روستاوپس از شرکت در نماز مغرب وعشاواستماع سخنان روحانی  روستا که باخیرمقدم وعرض تشکر از اقدامات ستاد در راستای اهداف موسسه همراه بود ،درجمع مردم روستا سخنرانی نموده وبطور مبسوط پیرامون اهداف موسسه ،در راستای توان افزایی روستائیان به ایراد سخن پرداخت.
 
افتتاح
دیدگاههای کاربران