فارسی|English
سه شنبه3 ارديبهشت 1398

​اقدامات صورت گرفته در مناطق کم برخوردار شهرستان فردوس از استان خراسان جنوبی

بازگشت

​اقدامات صورت گرفته در مناطق کم برخوردار شهرستان فردوس از استان خراسان جنوبی
با توجه به برگزاری چندین جلسه درارتباط باتشکیل شرکت تعاونی ویژه بانوان روستایی درشهرستان فردوس وانتخاب اعضای هیات موسس این تعاونی وانجام مراحل مقدماتی تشکیل  آن ،  بمنظور آشنایی هرچه بیشتر اعضای هیات موسس تعاونی وترویج فرهنگ تعاونی ها طی هماهنگی های بعمل آمده بااداره تعاون ،کارورفاه اجتماعی شهرستان فردوس ، اردوی یک روزه آموزشی ترویجی تشکیل گردید .
بازدید مسولین اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با همراهی اعضای ستاد توان افزایی موسسه خیریه امام علی (ع) در استان خراسان جنوبی از شرکت تعاونی جاجیم بافی هزار گل قهستان روستای روم از دیگر اقدامات صورت گرفته بوده است .
دیدگاههای کاربران