فارسی|English
سه شنبه3 ارديبهشت 1398

​انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین ستاد توان افزایی فردوس و دانشکده پیراپزشکی

بازگشت

​انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین ستاد توان افزایی فردوس و دانشکده پیراپزشکی
بنابر توافقات صورت گرفته صبح  روزسه شنبه مورخ   3/12/ ۹۵ باحضورآقای زارعی رئیس ستاد توان افزایی  شهرستان فردوس  وریاست  دانشکده پیراپزشکی این شهرستان تفاهم نامه فی مابین طرفین به امضا رسید . از مهمترین موارد مطرح شده در این  تفاهم نامه  می توان به موارد زیر اشاره نمود:
1-اعزام اکیپ دندانپزشکی  مرکب از یک دندانپزشک وچند پرستار وارائه خدمات دندانپزشکی رایگان به روستائیان در روزهای پنجشنبه هرهفته
۲- آموزش تفکیک وچگونگی نگهداری داروهای خانگی
۳- غربال گری بیماری های غیر واگیردر روستاها
۴- آماده نمودن گروه های جهادی در آن دانشکده درراستای اجرای مفاد تفاهم نامه  
دیدگاههای کاربران