​نشست مشترک مدیریت موسسه خیریه امام علی (ع) با استاندار خراسان جنوبی

بازگشت

​نشست مشترک مدیریت موسسه خیریه امام علی (ع) با استاندار خراسان جنوبی
 مدیریت موسسه خیریه امام علی (ع) در مورخ 18اسفند ماه باجناب اقای پرویزی استاندار خراسان جنوبی دیدار و گفتگو نمودند . در این جلسه گزارشی از موفقیت چشم گیر ستاد توان افزایی موسسه خیریه امام علی (ع) در شهرستان فردوس ارائه گردید و استاندار محترم ضمن تشکر از این موفقیت ها قول همکاری و مساعدت های لازم را دادند.
دیدگاههای کاربران