چهارشنبه3 شهريور 1395
 • نشریه الکترونیک :
 • خبرنامه :
  
 • آمار بازدیدکنندگان:
 • تا امروز :
 • 1795127
 • پربازدیدترین :
 • 94/07/22
 • امروز :
 • 2067
 • دیروز :
 • 1854
 • عکس روز :
 •  
 • جستجو
 •  
 • تبلیغات :
 •  
 • کلمات قصار :
 •  
 • فرم استخدام در موسسه خیریه امام علی:
مشخصات متقاضی
نام :   نام خانوادگی :   نام پدر :  
جنسیت : شماره شناسنامه : کد ملی :  
 
تاریخ تولد :
انتخاب تاریخ
 
محل تولد : محل صدور :
ایمیل:      
نظام وظیفه : علت معافیت :
وضعیت تأهل : تعداد فرزندان : تاریخ ازدواج:
انتخاب تاریخ
        وضعیت گواهینامه:
نوع وسیله :     دین:
مدرک تحصیلی: رشته تحصیلی:    
محل زندگی
وضعیت مسکن : شماره تماس:
آدرس منزل فعلی: مدت اقامت:
آدرس منزل قبلی: مدت اقامت:
شماره همراه:  
 
 
• اگر در گذشته تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی بوده اید ، شماره بیمه و مدت سابقه را قید نمائید:
      شماره بیمه:       سابقه:
• در صورتیکه اعتیاد به سیگار یا مواد مخدر داشته یا دارید، ذکر نمائید: