اجرای الگوی توان افزایی موسسه در روستای زلزله زده رضالک

بازگشت

اجرای الگوی توان افزایی موسسه در روستای زلزله زده رضالک
مردم روستا رضالک در استقبال از اجرای الگوی توان افزایی موسسه خیریه امام علی علیه السلام در اولین گام سیزده میلیون تومان در صندوق همیاری خود سپرده گزاری نمودند .
 آقای مهدی قوچمی به عنوان مدیرعامل صندوق و خانم قوچمی به عنوان رئیس ستاد توان افزایی روستای زلزله زده رضالک جهت آموزش نرم افزار مربوطه در محل صندوق مولود کعبه در تهران حاضر و اطلاعات لازم به این بزرگواران ارائه گردید 
لازم به یاد آوری است پیش از این ، انتخابات هیات مدیره ، رئیس هیات ، مدیر عامل صندوق و رئیس ستاد توسط مردم روستا انجام شده بود.
دیدگاههای کاربران