بازدیدمسولین موسسه خیریه امام علی (ع) از مناطق محروم و زلزله زده استان کرمانشاه

بازگشت

بازدیدمسولین موسسه خیریه امام علی (ع) از مناطق محروم و زلزله زده استان کرمانشاه
آقای کساء به همراه هیئت همراه خود در استان کرمانشاه حاضر و با آقای رخصی قائم مقام مدیر کل امداد استان جلسه مشترکی تشکیل دادند .در این جلسه ضمن تشریح سیاست مؤسسه جهت توانمند سازی روستاییان، با اشاره به چگونگی اقدام در روستاهای خراسان جنوبی، روند فعالیت مؤسسه و تفاوت  رویکرد عملیاتی آن با "کمیتۀ امداد" را تشریح نمودند.
در ادامه ایشان به توافقات فیمابین مؤسسۀ امام علی و بنیاد ارشاد و رفاه امام جعفر صادق(ع) و نیز ستاد جهاد توانمندسازی محرومین اشاره نموده و اعلام داشتند که مقرر است الگوی جامع معین را در 14 روستایِ انتخاب شده در شهرستان کرمانشاه ، آغاز نمایند و با توجه به شرائط خاص پس از زلزله، تصمیم گرفته ایم که هدف "ساخت مسکن"را به مرحلۀ اول منتقل کنیم، ولی در کنار انجام آن، به فعالیتهای فرهنگی بپردازیم و این مهم را در یک روستا نهایی نموده و آن را "الگویی"برای دیگر روستاها نماییم .
در ادامه برنامه این سفر ایشان از روستای رضالک بازدید و ضمن بررسی نیازهای روستا اقدامات اولیه جهت امداد رسانی به نیازمندان را پایه ریزی نمودند .نیاز های عمومی و اصلی این روستا عبارت بودند از: لوله کشی آب ، ساخت حمام و سرویس بهداشتی ، حفر چاه ، خرید کانکس و... که با حمایت خیرین و مردم میسر خواهد شد .
در ادامه مسولین موسسه خیریه امام علی (ع)، به همراه آقای بالت معاون مشارکتهای کمیته امداد سر پل ذهاب از چادر های مددجویان زلزله زده بازدیدو بنابر نیاز هماهنگی و اقدامات لازم صورت پذیرفت .
 کرمانشاه
دیدگاههای کاربران