برگزاری اولین نشست گروه توسعۀ روستایی شبکۀ ملی نیکوکاری و خیریه

بازگشت

برگزاری اولین نشست گروه توسعۀ روستایی شبکۀ ملی نیکوکاری و خیریه
 موسسه خیریه امام علی (ع) اولین نشست گروه توسعۀ روستایی شبکۀ  ملی نیکوکاری و خیریه را با حضور بیش از 30 موسسۀ نیکوکاری در روز یکشنبه ششم اسفندماه 1396 در محل کانون اسلامی انصار برگزارنمود. آقای سیداکبرکسا در ابتدای جلسه ضمن خیرمقدم به  افرادشرکت کننده گفت: در نظر داریم تا در قالب”شبکۀ ملّی مؤسسات نیکوکاری و خیریه“«کارگروه تخصصی توسعۀ روستایی» را با مشارکت مؤسسات نیکوکاری و خیریههای فعّال در این موضوع، تشکیل دهیم. امید آن داریم که با بهرهگیری از همدلی و رهنمودهای شما بزرگواران دلسوز، بتوانیم زمینۀ پربارتر شدن آن و طراحی و ایجاد ”الگوهایی موّفق“، در زمینۀ اجرایی نمودن «توانافزایی و فقرزدایی در روستاهای کمترتوسعهیافتۀ کشور» را میسر سازیم. از جمله موضوعات مطروحه در این نشست که مورد تاکید اعضا قرارگرفت ، تشکیل کمیتههای تخصصیِ متناسب با اهداف و انتخاب شورای 9 نفره (براساس تصمیمِ جمع) جهت مدیریت گروه تخصصی توسعۀ روستایی بود.
آقای دکتر اکبری معاون سازمان های مردم نهاد وزارت کشور نیز در اولین نشست گروه تخصصی توسعۀ روستایی شرکت کردند. وی اظهار داشت: مشارکت فعال سازمان های مردم نهاد و مشارکت روستائیان در برنامه‌های توسعه کالبدی روستاها، رویکردی مهم در راستای بها دادن به نقش مردم است که توان‌بخشی و ابتکار عمل خود روستائیان را به دنبال دارد تا خود آنها با توجه به نیازهایشان در عمران روستا مشارکت داشته باشند. در صورتی‌که مشارکت مردم در روند برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های عمران روستائی تلاشی جهت‌دار، داوطلبانه، و با نظارت و هماهنگی نهادهای مردمی سازمان‌یافته در خود روستا باشد، علاوه بر آنکه موجبات ایجاد همدلی و همبستگی بین مردم را فراهم می‌نماید، زمینه‌ساز توسعه روستایی با سرعت بیشتر و ابعاد وسیع‌تر و کاراتر است. تحقق این امر نیازمند شناخت جامع از روش‌ها و زمینه‌های مشارکت مردم روستاها در فرایند عمران روستاها و ظرفیت‌هایی است که جز با نگاه دقیق در مقیاس محلی و خرد، قابل بهره‌برداری نیستند. وی در ادامه افزود:  با توجه به رویکرد مثبتی که این دولت به نقش تاثیرگذار مردم در قالب تشکل‌ها دارد حرکت‌های رو به رشدی در این حوزه انجام گرفت و توجه مسوولان به این مساله جلب شد که دخیل‌کردن مردم در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های عمرانی و توسعه‌ای در قالب تشکل‌های مردمی، می‌تواند علاوه بر ایجاد همدلی و همبستگی بین مردم و مسولان، بازوی توانمندی نیز برای دولت باشد تا این برنامه‌ها به‌شکلی کارا و با سرعت بیشتری به توسعه و آبادانی منجر شود.
دکتر نورالله زاده مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید یکی دیگر از مدعوین حاضر در گروه تخصصی توسعۀ روستایی بود.  وی گفت: صندوق کارآفرینی امید یک نهاد تامین مالی کسب و کارهای خانگی و خرد است که مسئولیت اجتماعی در حوزه توسعه کارآفرینی دارد، در همین راستا این مجموعه بر فرایند اجرایی راه اندازی طرح های کسب و کار بصورت مرحله ای و پرداخت تسهیلات براساس پیشرفت مراحل کسب و کار نظارت دارد، که تسهیلات پرداختی منجر به توسعه اقتصاد محلی بویژه ایجاد ارزش افزوده تولیدات بخش کشاورزی، ایجاد زنجیره ارزش تولید، اثربخش نمودن واحدهای تولیدی مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته روستایی و ایجاد اشتغال پایدار به گروه های فعال اقتصادی روستاها گردد.
وی افزود : با توجه به تغییر در استراتژی های حمایتی ازکسب و کارهای روستایی و به منظور اثربخشی بیشتر، اقدام به حمایت از حوزه های تامین مالی زنجیره های ارزش و شبکه های تولید و کسب و کار، حمایت ازتوسعه خوشه های کسب وکار روستایی از طریق برنامه های مانند یک روستا یک محصول، تقویت نقش نهادهای محلی مانند انجمن ها، خیریه ها و تشکل های مردم نهاد و تعاونی های روستایی درموضوع اشتغال وکارآفرینی، تمرکز برتوانمندسازی جوامع محلی و بومی وتوسعه روستاها به عنوان کانون های تولید، به منظور تقویت اقتصادی روستاییان و جلوگیری از مهاجرت به شهرها وحاشیه نشینی شهرهای بزرگ کردیم، لذا تعامل و همکاری با سازمان‌های مردم نهاد به عنوان گروه‌های مردمی مورد تایید و نظارت دولت می‌تواند تاثیر بسیار خوبی را در مردم ایجاد نماید و براین اساس ما با بسیاری از موسسات نیکوکاری تفاهم نامۀ همکاری داریم و سعی ما نیز براین است تا منابع را هدفمند در اختیار آنان قراردهیم.
در پایان از سوی اعضای حاضر،  گروه 9 نفره ای انتخاب و مقررشد این گروه بصورت هفتگی تشکیل جلسه داده و کارگروه های تخصصی را راه اندازی نمایند. 
 
 
دیدگاههای کاربران