تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید وموسسه خیریه امام علی(ع )

بازگشت

تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید وموسسه  خیریه امام علی(ع )
در جلسه ای که مورخ  30/11/1396 با حضور مدیریت موسسه خیریه امام  علی (ع) شهرری و  مدیرعامل صندوق کارآفرینی برگزار شد ،کساء مدیریت خیریه  ضمن تشریح مختصر اقدامات اخیر مؤسسه(در راستای تفاهم نامۀ سال 1394) و نیز اقدامات صورت گرفته در رابطه با تشکیل ستاد غدیر و تصمیم بر مشارکت در بازسازی مناطق زلزله زدۀ کرمانشاه(دائر بر بازسازی 14 روستای منطقۀ پاتاق، به همراه اجرای الگوی توان افزایی مؤسسه) به تشریح مشکلات پیش آمده در راه «اجرای موفق اهداف مورد توافق پیشین» اشاره نمودند و توافقات ذیل در ادامه حاصل گشت:
1) مقرر گردید در ادامۀ تفاهم نامۀ منعقده در سال 1394، پیش نویس توافقنامه دیگری تهیه گردد تا مبنای همکاریهای مشترک برای سرعت بخشیدن به تحقق سیاستهای ”توان افزایی و اشتغالزایی در سطح مناطق محروم کشورباشد.
2 )مصوب گردید اعتباراتی به استان خراسان جنوبی تخصیص  گردد تا  مسئولین استانی مؤسسه، طی اسفندماه سال جاری بنابر اهداف توان افزایی طرح معین بهره برداری های لازم را داشته باشند .
 3)  پیرو پیشنهاد مدیریت خیریه مقرر گردید طرفین منطقه مشترکی  را انتخاب نمایند تا الگوی توان افزایی معین که توسط خیریه امام علی ابداع گردیده ، به اجرا درآید  . در این راستا، با توجه به سیاست مؤسسه جهت فعالیت در مناطق محروم استان هرمزگان و نیز اقدامِ پیشین صندوق امید در ساخت و راه اندازی درمانگاهی در بشاگرد، منطقۀ محروم لیردف را به عنوان منطقۀ فعالیت مشترک انتخاب نمودند و مصوب گردید که پس از هماهنگی مسئولین صندوق امید با فرماندار آن منطقه و اعلام زمان و مکان برگزاری نشست مشترک، مؤسسه به عنوان ”عامل اجرایی سیاستگذاریهای مشترک دوطرف“، فعالانه در منطقه ورود کند.
دیدگاههای کاربران