توزیع بذر گیاه دارویی گلرنگ

بازگشت

توزیع بذر گیاه دارویی گلرنگ
در مورخ 95/12/3، 350کیلو گرم بذر گیاه دارویی گلرنگ توسط ستاد فردوس ، با هدف توزیع بین کشاورزان در اختیار مسولین ستادهای روستایی شهرستان فردوس قرار گرفت .
این اقدام پیرو راه اندازی  صندوق های همیاری  مولود کعبه درهفت روستای روستای برون ، خانکوک ،سرند ، فتح اباد ،انارستانک ، خانیک، بیدسکان ، باداموک ،امرودکان و با هدف بهبود وضعیت اشتغال در این مناطق کم برخوردار صورت پذیرفت.
/directory/emamali-charitycom/editor/bazr2.jpg
دیدگاههای کاربران