رمضان ماه عبادت و بندگی

بازگشت

رمضان ماه عبادت و بندگی

ماه رمضان نهمین ماه از ماههای قمری و از شریف ترین ماه های سال است . این ماه، ماه نزول قرآن و ماه خداوند است . در این ماه درهای آسمان و بهشت گشوده و درهای جهنم بسته می شود، و عبادت در یکی از شب های آن ( شب قدر ) بهتر از عبادت هزار ماه است.

ماه رمضان تمام روز ها و شبهای آن تمام ساعات و دقایق آن و تمام لحظات آن سرشار از فیض و برکت و درخشش انوار الهی میباشد اما شب قدر جایگاه اختصاصی خود در ماه رمضان را دارا میباشد.عبادت در این شب متبرک بسیار ثواب و اجر عظیم داشته و همان طور که این شب از هزار ماه بهتر است عبادت هم به هزار درجه افضل میباشد و درصد اجابت دعا در این شب بسیار بالا است پس بکوشیم تا این شب را دریابیم و با ذکر خدای متعال و انجام اعمال نیک و دستگیری از تهیدستان و یتیمان از خدا بخواهیم که سعادت یافتن این شب را نصیب مان گرداند.

قدر دو معنی دارد یکی اندازه کردن وقت است یعنی اینکه خداوند(ج) اندازه هر چیز را مشخص کرده و وقت آن را معین میکند احکام نازل میدارد و تقدیر هر چیز را مقرر میدارد . آیه قرآن کریم است که می فرماید : فیها یفرق کل امر حکیم* امراً من عندنا.الدخان آیات ۴ و ۵در آن شب هر فرمانی بر حسب حکمت صادر میشود. فرمانی از جانب ما . معنی دیگر قدر عظمت و بزرگی است . یعنی لیلة القدر آن شبی است که در نزد خداوند بسیار با عظمت و با فضیلت است و برای قدر و عظمت آن این دلیل کافی است که خداوند متعال این نعمت عظیم یعنی قرآن مجید را نازل فرموده است.

در روایات مختلف است که لیلة القدر در دهه آخر ماه ماه مبارک رمضان است و روایت است که حضرت محمد(ص) فرمودند:لیلة القدر را در ده شب آخر ماه مبارک رمضان و در شب های طاق جستجو کنید.

از ایشان روایت است که رسول الله (ص) در دهه اخیر رمضان چنان به ذکر و عبادت توجه خاص می فرمودند که در ایام دیگر نمی فرمودند رسول اکرم (ص) در این شب بیش از پیش به سجده و قیام و ذکر و تسبیح ترغیب نموده فرمودند:هنگامیکه لیلةالقدر می آید پس جبرئیل امین با جمع کثیری از ملائکه به زمین فرود می آیند و برای آن بنده دعای رحمت و مغفرت میکنند که ایستاده و نشسته به ذکر و یا عبادت خداوند(ج) مشغول میباشد و همچنین ارشاد فرمودند که: ای مردم بر شما ماهی آمده است که در آن شبی است که از هزار ماه افضل است . آن کسی که از این شب محروم ماند پس وی از همه امور خیر محروم گردیده است و در این شب کسی از خیر و برکت محروم می گردد که وی واقعا محروم است در شب قدر هر دعای که انسان به درگاه خدای متعال بکند مورد قبول واقع می شود .

رسول اکرم (ص) فرمودند: خدای عزوجل می فرماید: هر عمل فرزند آدم برای اوست غیر از روزه که آن برای من است و من پاداش آنرا می دهم و روزه سپری است ( در مقابل دورخ یا گناهان ) و چون روزه گرفتید، باید ناسزا نگوئید، و فریاد نکشید و با کسی در گیر نشوید. اگر کسی روزه دار را دشنام داد و یا با او جنگ کرد باید بگوید: من روزه دارم

همچنین رسول الله فرمودند .سوگند به ذات و ی که جان مصطفی در ید اوست همانا بوی دهن روزه دار در نزد خداوند از بوی مشک نیکوتر است.

برای روزه دار دو شادی است که بدان شاد می شود، یکی که چون افطار کند، شاد می شود و دیگری که چون پروردگارش را ملاقات کند به روزه اش شاد می گردد. خدواند عز وجل می فرماید. روزه دار طعام، آشامیدنی و شهوت خود را از جهت من ترک میکند، روزه از برای من است و من بدان پاداش می دهم و حسنه به ده برابرش.

ماه رمضان ماه صبر و ثواب صبر بهشت است، ماه دلجوئی است. ماهی است که روزی مومن در آن فراوان می شود. کسی که در این ماه روزه داری را افطاری می دهد، برای او با عث آمرزش گناهان و آزادی از آتش دوزخ می شود و به اندازۀ اجر روزه دار به وی داده می شود بدون اینکه از ثواب روزه دار کاسته شود. 

دیدگاههای کاربران