فعالیت های اخیرحوزه اشتغال موسسه خیریه امام علی(ع) درشهرستانهای قائنات، نهبندان و فردوس خراسان جنوبی

بازگشت

فعالیت های اخیرحوزه اشتغال موسسه خیریه امام علی(ع) درشهرستانهای قائنات، نهبندان و فردوس خراسان جنوبی
تولید جوجه بلدر چین در روستای چدان  واقع در استان خراسان جنوبی که  از ۴۵ روزه ای تخم گذاری بلدر چین های تولید شده شروع گردیده است .
 
برای اولین مرتبه توسط ستاد روستای  زیدر موسسه خیریه امام علی (ع) جوجه یک ماهه بوقلمون   بین اهالی روستا  توزیع گردید تا پرورش بو قلمون گوشتی در این روستا پایه گذاری و گسترش یابد 
جاجیم بافی و پارچه بافی از جمله صنایع دستی احیا شده در روستای چدان بخش قائنات ، استان خراسان جنوبی است که به همت اهالی روستا و مسولین موسسه خیریه امام علی (ع) رونق گرفته و نمونه کارهای تولیدی نیاز به بازار فروش بین المللی دارد . رو میزی ، کوسن ، جاجورابی  و... از جمله تولیدات زیبایی است که اثر هنر دست این روستاییان عزیز است .
راه اندازی وافتتاح کارگاه خیاطی وتولیدلباس با مساعدت موسسه خیریه امام علی (ع)شهرری درروستای خانیک برای اشتغالزایی اهالی این روستا باحضوربخشداراسلامیه،روسای فنی وحرفه ای وکمیته امدادفردوس از جمله سایر اقدامات صورت گرفته در حوزه اشتغال است .
دیدگاههای کاربران