فولاد مبارکه اصفهان به جمع حامیان مناطق محروم پیوست

بازگشت

فولاد مبارکه اصفهان به جمع حامیان مناطق محروم پیوست
بنابر مطالعات صورت گرفته توسط روابط عمومی فولاد مبارکه اصفهان از عملکرد و اقدامات موسسه خیریه امام علی (ع) ، این شرکت آمادگی خود را جهت همکاری و اجرای الگوی موفق موسسه خیریه امام علی(ع) در برخی مناطق محروم کشور عزیزمان اعلام داشتند .
دیدگاههای کاربران