معرفی 5روستای جدید به ستاد توان افزایی مناطق محروم موسسه خیریه امام علی (ع)

بازگشت

معرفی 5روستای جدید به ستاد توان افزایی مناطق محروم موسسه خیریه امام علی (ع)
پیرو هماهنگی بعمل آمده از سوی مسئولین ستاد توان افزایی  موسسه خیریه امام علی (ع) با  استانداری شهرستان نهبندان ،  در تاریخ 96/10/19 اولین جلسه هماهنگی با حضورنظافت ، فرماندار شهرستان نهبندان  ، بخشدار مرکزی نهبندان و شوسف ، نیک شعار کارشناس امور اقتصادی استانداری و  موسوی رئیس ستاد توان افزایی استان و  اله پور از همکاران  ستاد توان افزایی استان  بر گزار شد.این جلسه با معرفی موسسه و اهداف و چشم انداز آن در خصوص محرومیت زدایی و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق محروم آغاز و بعد از بحث و تبادل نظر حاضرین با فرمایشات فرماندار محترم ادامه یافت . در این جلسه مقرر شد مسئول ستاد توان افزایی در شهرستان نهبندان توسط فرمانداری معرفی گردد.  معرفی  تعداد 5 روستای جامعه هدف  توسط بخشداران از موارد دیگر این جلسه بود که پس از  نظر خواهی حاضرین جهت کارشناسی و آغاز اجرای طرح معین به موسسه خیریه امام علی (ع) معرفی گردید .
دیدگاههای کاربران