همکاری مشترک انجمن علمی توسعه روستایی ایران وموسسه خیریه امام علی (ع)

بازگشت

همکاری مشترک انجمن علمی توسعه روستایی ایران وموسسه خیریه امام علی (ع)
با توجه به اهداف مشترک موسسه خیریه امام علی (ع) شهرری و انجمن توسعه روستایی ایران در حمایت از مناطق کم برخوردار جلسه مشترکی با حضور ریاست انجمن آقای دکتر افتخاری و اعضای محترم هیئت رئیسه آقایان دکتر پالوج، ریاحی و حاصلی  وآقای کساء مدیریت موسسه خیریه امام علی (ع) وآقایان  اوسطی، شریف زاده و خانم حبیبی تشکیل گردید .
در این جلسه مدیریت موسسه خیریه امام علی (ع) درخصوص فعالیت ها و اقدامات موسسه در مناطق محروم توضیحاتی را ارائه فرمودند. و با توجه به اهداف مشترک طرفین و در راستای هم افزایی در جهت پیشبرد اهداف مقرر گردید تفاهم نامه کاری مشترک تدوین و انجمن به عنوان اتاق فکر موسسه در جهت اجرای هر چه بهتر پروژه های خیریه  فعالیت خود را آغاز نماید .
دیدگاههای کاربران