کشاورزان گلرنگ کارفردوس امروز حاصل دسترنجشان را دریافت کردند.

بازگشت

کشاورزان گلرنگ کارفردوس امروز حاصل دسترنجشان را دریافت کردند.
سهرابی مسئول دفترستاد توان افزایی مناطق کم برخوردارشهرستان فردوس گفت : پیروتفاهم نامه ای که مابین ستادتوان افزایی فردوس وجهاد کشاورزی این شهرستان از یکطرف وشرکت فرآوری گیاهان دارویی پرندکاشمرمبنی برکاشت گیاه گلرنگ باهدف ترویج کاشت جایگزین وخرید محصولات بدست آمده اعم ازگل ،بذروکاه آن توسط شرکت پرند ازسوی دیگر منعقد گردیده بود،امروز آقای مهندس شاکری مدیرعامل محترم شرکت پرندوهمکارانشان جهت خرید محصول گلرنک کشاورزان به فردوس آمده وپس ازنشستی یکساعته که با کشاورزان منطقه درستاد توان افزایی شهرستان فردوس داشتند،جهت توزین وتحویل محصول آنان به جهادکشاورزی رفته وپس توزین وتحویل محصولات کشاورزان حاصل دسترنجشان را به آنان پرداخت نمودند.
دیدگاههای کاربران