​ تبسم گل های دست کاشت گیاه غذایی، دارویی گلرنگ بر لب کشاورزان فردوسی

بازگشت

​ تبسم گل های دست کاشت گیاه غذایی، دارویی گلرنگ بر لب کشاورزان فردوسی
زحمات کشاورزان و مسولین ستاد در مزارع روستاهای شهرستان فردوس به بار نشست . کشاورزان عزیزاین شهرستان  با برگزاری  جشن اولین برداشت  این گیاه ، شادی خود را ابراز نمودند .
/directory/emamali-charitycom/editor/02golrang13.jpg
مزارع روستای برون از توابع شهرستان فردوس نیز در انتظار گلهای زیبای گلرنگ هستند تا با حضور مدیر عامل موسسه خیریه امام علی (ع) جشن برداشت خود را برگزار نمایند . 
/directory/emamali-charitycom/editor/mazare.jpg
دیدگاههای کاربران