ایجاد و راه اندازی صندوق همیاری روستا

فعالیت های موسسه در روستای گلگنج

با راه اندازی صندوق کارآفرینی امید اشتغال های خوبی در روستا ایجاد شد.

ازجمله اشتغال های ایجاد شده در روستا:

 کاشت نهال زرشک و رونق دادن به کشاورزی

خرید و تعمیرات وسائل کشاورزی

توزیع و ترویج  پرورش بوقلمون

ایجاد و راه اندازی صندوق همیاری روستا

صندوق همیاری روستای گلگنج

ایجاد و راه اندازی صندوق همیاری روستا

 

حمایت در پرورش دام سبک و سنگین

حمایت در پرورش دام سنگین

توزیع و ترویج  پرورش بلدرچین

توزیع و حمایت در پرورش بلدرچین - روستای گلگنج

توزیع وپرورش مرغ تخم گذاروگوشتی

توزیع و ترویج و پرورش مرغ بومی و تخم گذار

 

آموزش و راه اندازی کارگاههای سنگتراشی

آموزش گوهر تراشی- شناسایی سنگ های قیمتی

 

 

1 پاسخ

دیدگاه خود را در رابطه با این موضوع ثبت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید