همکاری خیریه‌ها

مؤسسات، بنیادها و انجمن های خیریه ای که مایل به همکاری مشترک در زمینۀ توان افزایی مناطق کمتر توسعه یافته با مؤسسه خیریه امام علی علیه السلام می باشند، بدینوسیله این مؤسسه آمادگی خود را اعلام میدارد . برای این منظور همکاران گرامی می توانند با شماره تلفن های ۷-۵۵۹۵۹۸۳۱ داخلی ۱۳۰ یا ۱۱۰ تماس بگیرند تا نسبت به نحوۀ همکاری و ایجاد تفاهم نامۀ همکاری، اقدام شود.