سال همبستگی ملی
مهربان باش
بهشت را در چشمان معصومانه اش میتوان دید
حدیث از امام حسین ع
تقویت تولید
سال همبستگی ملی
مهربان باش
بهشت را در چشمان معصومانه اش میتوان دید
حدیث از امام حسین ع
تقویت تولید

تاییدیه مجامع علمی (گواهینامه ها)

گواهینامه‌ها و تاییدیه‌های مجامع علمی اخذ شده توسط مؤسسه خیریه امام علی علیه السلام بشرح زیر می‌باشد.

تاییدیه های مجامع علمی موسسه خیریه امام علی (ع)

اخذ مقام مشورتی ازاداره بین الملل

/
موضوع: مجوز موسسه و اخذ مقام مشورتی ازاداره بین الملل حمایت و ه…
تندیس کمیته امداد امام خمینی

تندیس کمیته امداد امام خمینی (ره)

/
موضوع: اهداء تندیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به رئیس هیئت مدیر…
گواهینامه ISO 9001

گواهینامه ISO 9001

/
موضوع: اعطای گواهینامه ISO 9001 به رئیس هیئت مدیره مؤسسه خیریه …
لوح تقدیر دانشکده فنی و حرفه ای دکتر شریعتی

لوح تقدیر دانشکده فنی و حرفه ای دکتر شریعتی

/
موضوع: لوح تقدیر دانشکده فنی و حرفه ای دکتر شریعتی به رئیس هیئت…
لوح تقدیر حلقه ارجان

لوح تقدیر حلقه ارجان

/
موضوع: لوح تقدیر حلقه ارجان به رئیس هیئت مدیره مؤسسه خیریه اما…
لوح تقدیر، تندیس حاج عبدالله والی

لوح تقدیر، تندیس حاج عبدالله والی

/
موضوع: اهداء تندیس والی به رئیس هیئت مدیره مؤسسه خیریه امام علی …
لوح تقدیر جمعیت هلال احمر استان تهران

لوح تقدیر جمعیت هلال احمر استان تهران

/
موضوع: لوح تقدیر جمعیت هلال احمر استان تهران به رئیس هیئت مدیره مؤسس…
لوح تقدیر شهردار منطقه 20 تهران

لوح تقدیر شهردار منطقه 20 تهران

/
موضوع: لوح تقدیر شهردار منطقه 20 تهران به رئیس هیئت مدیره مؤسسه خی…
لوح تقدیر مجمع تشخیص مصلحت نظام

لوح تقدیر مجمع تشخیص مصلحت نظام

/
موضوع: لوح چهره ماندگار مجمع تشخیص مصلحت نظام به رئیس هیئت مدی…
لوح تقدیر آموزش و پرورش

لوح تقدیر آموزش و پرورش شهرستان ری

/
موضوع: لوح تقدیر آموزش و پرورش شهرستان ری به رئیس هیئت مدیره مؤسسه خ…
لوح تقدیر رئیس جمهور

لوح تقدیر رئیس جمهور

/
موضوع: لوح تقدیر رئیس جمهور در خصوص اجرای طرح ازدوج آسان به رئی…
گواهینامه انجمن کیفیت ایران

گواهینامه انجمن کیفیت ایران

/
موضوع: اعطای گواهینامه انجمن کیفیت ایران به رئیس هیئت مدیره مؤ…

اخذ مقام مشورتی ازاداره بین الملل

/
موضوع: مجوز موسسه و اخذ مقام مشورتی ازاداره بین الملل حمایت و ه…
تندیس کمیته امداد امام خمینی

تندیس کمیته امداد امام خمینی (ره)

/
موضوع: اهداء تندیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به رئیس هیئت مدیر…
گواهینامه ISO 9001

گواهینامه ISO 9001

/
موضوع: اعطای گواهینامه ISO 9001 به رئیس هیئت مدیره مؤسسه خیریه …
لوح تقدیر دانشکده فنی و حرفه ای دکتر شریعتی

لوح تقدیر دانشکده فنی و حرفه ای دکتر شریعتی

/
موضوع: لوح تقدیر دانشکده فنی و حرفه ای دکتر شریعتی به رئیس هیئت…
لوح تقدیر حلقه ارجان

لوح تقدیر حلقه ارجان

/
موضوع: لوح تقدیر حلقه ارجان به رئیس هیئت مدیره مؤسسه خیریه اما…
لوح تقدیر، تندیس حاج عبدالله والی

لوح تقدیر، تندیس حاج عبدالله والی

/
موضوع: اهداء تندیس والی به رئیس هیئت مدیره مؤسسه خیریه امام علی …
لوح تقدیر جمعیت هلال احمر استان تهران

لوح تقدیر جمعیت هلال احمر استان تهران

/
موضوع: لوح تقدیر جمعیت هلال احمر استان تهران به رئیس هیئت مدیره مؤسس…
لوح تقدیر شهردار منطقه 20 تهران

لوح تقدیر شهردار منطقه 20 تهران

/
موضوع: لوح تقدیر شهردار منطقه 20 تهران به رئیس هیئت مدیره مؤسسه خی…
لوح تقدیر مجمع تشخیص مصلحت نظام

لوح تقدیر مجمع تشخیص مصلحت نظام

/
موضوع: لوح چهره ماندگار مجمع تشخیص مصلحت نظام به رئیس هیئت مدی…

اخذ مقام مشورتی ازاداره بین الملل

/
موضوع: مجوز موسسه و اخذ مقام مشورتی ازاداره بین الملل حمایت و ه…
تندیس کمیته امداد امام خمینی

تندیس کمیته امداد امام خمینی (ره)

/
موضوع: اهداء تندیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به رئیس هیئت مدیر…
گواهینامه ISO 9001

گواهینامه ISO 9001

/
موضوع: اعطای گواهینامه ISO 9001 به رئیس هیئت مدیره مؤسسه خیریه …
لوح تقدیر دانشکده فنی و حرفه ای دکتر شریعتی

لوح تقدیر دانشکده فنی و حرفه ای دکتر شریعتی

/
موضوع: لوح تقدیر دانشکده فنی و حرفه ای دکتر شریعتی به رئیس هیئت…
لوح تقدیر حلقه ارجان

لوح تقدیر حلقه ارجان

/
موضوع: لوح تقدیر حلقه ارجان به رئیس هیئت مدیره مؤسسه خیریه اما…
لوح تقدیر، تندیس حاج عبدالله والی

لوح تقدیر، تندیس حاج عبدالله والی

/
موضوع: اهداء تندیس والی به رئیس هیئت مدیره مؤسسه خیریه امام علی …

شرکت های حامی

اول مارکت
بانک آینده
سامسونگ
همراه اول
بینش و فن
صندوق کارآفرینی امید
بانک آینده
سامسونگ
همراه اول
اول مارکت
بینش و فن
صندوق کارآفرینی امید
اول مارکت
بانک آینده
سامسونگ
همراه اول
بینش و فن
صندوق کارآفرینی امید
×

فعالیت های توان افزایی برای زنان روستایی

سلام . در این ایام مردم نیازمند را فراموش نکنید.

× اگر می خواهید کمک کنید الان وقتشه!