توانمند سازی و توسعه کارآفرینی و اشتغال های پایدار روستایی

 با توجه به نقش محوری روستاییان در برنامه های توسعه جوامع محلی، و بویژه توانمندسازی زنانکه یکی از مهمترین اقدامات برنامه های توسعه به شمار می آید، موسسه خیریه امام علی(ع) با بهره گیری اصولی و بهینه از امکانات موجود در روستاهای محروم استان خراسان جنوبی، توانسته است با توانمندسازی اقشار کم درآمد که از توان کاری برخوردارند اما ازداشتن سرمایه وابزار کار محروم می باشند موجبات پیشرفت، گسترش و تقویت تعاون در روستاها را فراهم ساخته و گام کوچکی در جهت توزیع عادلانه و گسترش عدالت اجتماعی و تحقق بخشیدن به خودکفایی نسبی بر دارد.

در همین خصوص مقرر گردید با هماهنگی های انجام شده، سازمان فنی و حرفه ای شهرستان زیرکوه بنا به استعداد هر روستا مشاغل مربوط به فنی و حرفه ای جهت آموزش، ارائه مدرک معتبر و معرفی به بانک عامل جهت دریافت تسهیلات را انجام دهند.

ایجاد کارگاه‌های مختلف شغلی در قالب تعاونی یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته در ۳۰ روستای محروم این شهرستان بوده و مقرر گردید در تمام روستاها نمایشگاه و فروشگاه دائمی محصولات روستایی ایجاد ونیز روستاهایی که مستعد بوم گردی هستند اقدامات لازم تا آخر ماه مبارک رمضان ایجاد شود.