موسسه خیریه امام علی (ع) که معین و پشتیبان بیمارستان شهدای هفتم تیر می باشد با حضور رئیس هیات مدیره و مدیر عامل موسسه ، حلول سال نو را با برپایی سفره هفت سین در اورژانس آن بیمارستان در کنار کادر درمان جهت تقویت روحیه آنان ، سال را تحویل نمودند.