حکم مسئولیت ستاد جهاد

حکم مسئولیت ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور (ریاست)

موضوع: انتصاب رئیس هیئت مدیره مؤسسه خیریه امام علی علیه السلام به سمت رئیس قرارگاه ستاد جهاد توانمند سازی محرومین استان خراسان جنوبی

تاریخ: ۹۵/۱۱/۲۶

سمت و مرجع صادر کننده: رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور

صادر کننده: محسن رضایی

حکم مسئولیت ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور

0 پاسخ

دیدگاه خود را در رابطه با این موضوع ثبت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید