ستاد جهاد توانمند سازی

حکم مسئولیت ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور (معاون هماهنگی و تعاملات)

موضوع: انتصاب رئیس هیئت مدیره مؤسسه خیریه امام علی علیه السلام به سمت معاون هماهنگی و تعاملات ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور

تاریخ: ۹۷/۰۳/۱۱

سمت و مرجع صادر کننده: رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور

صادر کننده: محسن رضایی

حکم مسئولیت ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور

0 پاسخ

دیدگاه خود را در رابطه با این موضوع ثبت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید