مجتبی قیومعلی قائم مقام موسسه خیریه امام علی(ع) در دیدار با آقای مهندس عباسعلی بهاری مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان جنوبی، گزارشی از فعالیت های  موسسه در چهار سر فصل فرهنگ سازی، کارآفرینی و اشتغال، بهداشت و سلامت، و آبادانی و مسکن در روستاهای محروم استان خراسان جنوبی ارائه کرد وسپس مدیرکل اموراجتماعی و فرهنگی استانداری از کارهای خوب و پسندیده موسسه در مناطق محروم استان تشکر و قدردانی نمود و در ادامه خواستار سرفصل های کاری جدیدی در مسائل اجتماعی شد.

وی افزود: استانداری خراسان جنوبی آماده همکاری با موسسه خیریه امام علی(ع) خواهد بود. در پایان جلسه مقرر شد یک روستا از طرف اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری به موسسه معرفی شود تا در سر فصل های کاری پیشنهادی موسسه فعالیت نماید.

دیدار قائم مقام

دیدارقائم مقام موسسه خیریه امام علی (ع) با مدیرکل اموراجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان جنوبی