حاج آقا کسا

رزومه رئیس هیئت مدیره مؤسسه خیریه امام علی علیه السلام جناب آقای سید اکبر کسائی زادگان مهابادی معروف به حاج کساء

* متولد فروردین سال ۱۳۳۲ در شهرستان مهاباد اصفهان
* مدیرکارخانه حکا از سال ۱۳۵۱ الی ۱۳۵۵
* فعال اقتصادی استان تهران از سال ۱۳۵۷
* رئیس ستاد نیروهای خدمات فنی از سال ۱۳۵۹ الی ۱۳۶۵
* رئیس ستاد انتقال مجروحین جنگی از سال ۱۳۵۹ الی ۱۳۶۵
* جانشین ستاد تیپ ۷۵ ظفر، قرارگاه رمضان از سال ۱۳۶۵ الی ۱۳۶۸
* رئیس ستاد نماز جمعه شهرری از سال ۱۳۶۰ الی ۱۳۶۸
* رئیس انجمن اسلامی اصناف از سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۸
* عضو هیئت مدیره  اتحادیه کتاب فروشان و لوازم التحریر از سال ۱۳۶۳ الی ۱۳۶۸
* رییس اتحادیه پوشاک و خرازان از سال ۱۳۶۸
* بنیان گذار و رئیس هیئت مدیره موسسه خیریه امام علی (ع) شهرری از سال ۱۳۷۳
* موسس و مدیر عامل موسسه صندوق قرض الحسنه مولود کعبه از سال ۱۳۸۰
* موسس و رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن از سال ۱۳۸۴
* مبدع اولین مدل موفق توان افزایی روستایی در سال ۱۳۸۵
* مبدع طرح الگوی معین جامع  درسال ۱۳۸۸
* نویسنده کتاب الگوی معین جامع در سال ۱۳۸۸
* مبدع و مروج صندوق همیاری روستایی از سال ۱۳۸۶
* عضو هیئت مدیره شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه از سال ۱۳۹۲
* رئیس گروه تخصصی توسعه روستایی از سال ۱۳۹۶
* کسب گواهینامه مدیریت NGO  از دانشکده علوم بهزیستی
* کسب گواهینامه UNDCP از سازمان ملل ۱۹۹۹
* شرکت در کنفرانس اجتماعی پایدار سازمان ملل در ژنو سال ۲۰۰۰