حاج آقا کسا

سخن مدیریت

توسعه همه جانبۀ روستاها و آبادی‌های کشور، هدفی والا، سخت و دور از انتظار، اما دست یافتنی ‌است. متأسفانه اکثر این روستاها ”کمتر توسعه یافته“ و”کم‌برخوردار“ می‌باشند. در حال ‌حاضر اغلب روستاییانِ نجیب کشورمان، علیرغم تلاش‌های به عمل آمده از سوی دولت‌ مردان، با محرومیتهای بسیاری دست به گریبان هستند. بار سنگین فشارهای ناشی از اینگونه محرومیت ها (علیرغم دلبستگی به روستا) موجبات شکل‌گیری پدیدۀ مهاجرت را فراهم می‌سازد . لذا عمده حاشیه‌نشینان شهرهای بزرگ را مهاجرین‌روستایی تشکیل می‌دهند و بدین‌سبب، دغدغه ‌فکری صاحب‌نظران و دلسوزان، یافتن راهکارِ عملی برای برون‌رفت از چنین وضعیت اسفناکی می‌باشد.
اهتمام به ”کسب درآمدهای حلال و مشروع“ و ”ضرورت تلاش مجدّانه در مسیر ارتقای سطح رفاه و معیشت“ را می‌توان از مهم‌ترین آموزه‌های مورداشاره در مکتب اسلام دانست که اثرات و کارکرد آنها در حوزه‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی به راحتی قابل‌ مشاهده هستند.
خوشبختانه علاوه بر وجود ویژگیهایِ پسندیدۀ آمیخته با سنتهای‌جاریِ ‌روستاییان، نظیر صداقت، ساده‌زیستی، گرایش به کسب روزیِ‌حلال، خانواده‌ دوستی، مشارکت‌جویی، مشارکت‌خواهی و نیز شرایط و جاذبه‌های خاص روستاهای کشور، همچون هوای پاکیزه، طبیعت زیبا، دوری از ازدحام و شلوغی شهرها وآلودگی‌های صوتی، بستر بسیار مناسبی جهت افزایش توانایی های روستاییان و در نتیجه توسعۀ روستاها را فراهم نموده است.
با شناخت ظرفیتهای هر منطقه و ارائه مشورتهای مستمر به روستاییان، می‌توان بستر” مشارکت همه جانبه“ و ”برنامه ریزیِ عمل‌گرا و نتیجه‌محور“ را پیاده‌سازی نمود.
در این عرصه گسترده جهادی، تدارک همه مقدمات، انجام تمامی ”مراحل“ همچون نیازسنجی‌ها، طراحی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها و ”برقراری بهینه ارتباطات فرابخشی“ با دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی، باید بر پایه تقویت خودباوری و خودیاوریِ روستاییان و با استفاده از ”فکر، تلاش و حضور ایشان“ تبیین، تعیین و اجراء گردند. به عبارتی دیگر، باید روش خود‌مدیریتی(از پایین به بالا) جاری‌گردد تا ضمن کشف و معرفی تمام ظرفیتهای هر منطقه و هر روستا، ”مشارکت فعال و بسیج همه جانبه روستاییان“ محقق‌گردد.
تنها با خلق چنین موقعیت و وضعیتی، مقدمات «رهایی از محرومیت های چند بعدی» فراهم می‌گردد و روستاها که یکی از ارکانِ بی‌بدیل تحققِ اهدافِ اقتصاد ‌مقاومتی هستند و روستاییان که گردانندگان کلیدی این ارکان می‌باشند، شاد و برخوردار خواهند گشت و روستاییانِ مهاجرِ گرفتارِ مشکلات‌ شهری، مشتاقِ برگشت به روستاهایشان (مهاجرت معکوس) خواهند شد.
در این راستا و در پرتو الطاف خفیّه پروردگار، « مؤسسه خیریه امام علی علیه السلام » موضوع جدی و اصولی توجه به توسعه روستایی را ، سرلوحه امور خویش قرار داد و برای اجرایی شدن آن به ‌صورت علمی، پس از مطالعه، تحقیق و پژوهشِ متخصصین و کارشناسانِ مؤسسه، «الگوی معین جامع» را در یکی از ”روستاهای مناطق کم ‌برخوردار واقع در استان خراسان ‌جنوبی“ با یاری همراهانی جهادگر، طراحی وپیاده سازی نمود.
نتائج مطلوب حاصله، مسئولین مؤسسه را بر آن داشت که در چندین روستای دیگرِ واقع در شهرستان‌های متفاوت آن استان، میزان کارآیی و اثربخشی الگوی معین جامع را بیازمایند. این الگو حاصل مستندسازیِ تجاربِ فعّالیّت هایِ موسسه بوده و در طراحی آن نیز از هیچ کتاب یا منبع دانشگاهی بهره‌گیری نشده است. به لطف خداوند، با اجرای موفق «الگو» در آن روستاها، «نتائج حاصله» مورد قبول و رضایت همه کارشناسان و مسئولین بازدید‌کننده قرار گرفته‌ است.
لذا، امیدواریم با ارائه این «الگوی تکمیل‌شده» و امید به لطف و مدد الهی و تکیه بر تجارب خویش، و پشت گرمی به ”همّتِ اهالیِ هر منطقه“ و مشارکت دستگاه های دولتی و حمایت های خیّرین، پای در میدان مقدس این عرصه نوین جهادی بگذاریم تا با همکاری و همراهی ساکنان هر منطقه، تعامل، همکاری و هماهنگی با مسئولین، نهادها و دستگاه ها به ویژه مقامات کشوری استانی و محلی (ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور به ریاست آقای دکتر محسن رضائی، بنیادهای موفّقی مانند بنیاد برکت و بنیاد علوی، شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری و خیریه، شبکه ملی توسعۀ روستایی، معاونت توسعۀ روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری و صندوق کارآفرینی امید) و سایر دلسوزان، شاهد سرمشق قرار‌گرفتن این «الگو» و ”شکوفایی، پویایی، پیشرفت و شادابی روزافزون کشورمان“ در آینده‌ای نزدیک بوده و نقاط کم‌برخوردار را چنان رونق بخشیم که در پی تکمیل و ترویج این الگو، توان‌افزایی محرومین دیگر جوامع را ناظرگردیم.
بسیار خرسندیم و خدا را شاکریم که این دست‌رنجِ دست‌اندرکاران را به روح شهدای گرانقدر و بزرگان و زحمت‌کشان کشور پهناورمان از تمامی اقوام سلحشورش، پیشکش‌نماییم تا چراغ راه انسانهای مخلص وکم‌برخوردار جامعه قرار‌گرفته و لبخند بر لبهای آنان نشانده و زندگی ایشان را چنان شایسته و پرنشاط سازد که به جای ”مهاجرت بی رویه“ به شهرها، به امر مقدس تولید و پاسداشت روستا، فرهنگ و دستاوردهای خویش بپردازند. ان‌شاءالله.

 

سید اکبر کسائی‌زادگان مهابادی (کساء)
رئیس ستاد توان افزایی
و مدیر مؤسسۀ خیریۀ امام علی (ع) شهرری