رسیدگی به مستمندان و محرومین، عملی ارزشی اخلاقی و معنوی است که به حکم فطرت انسان، بسیار والا و ارزشمند است و تقریباً به طور یکنواختی در همۀ ادیان الهی و آسمانی، رسیدگی به مستمندان و رعایت حال آنها از ضروریت های اعمال نیک انسان محسوب   می گردد. ثروت  وسیلۀ خیر است و به این صورت، انسان مؤمن باید در انفاق  وکمک به مستمندان  و محرومین عجله نماید. گاهی خدا می خواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد و وقتی دستی را به یاری می گیری، بدان که دست دیگرت در دست خداست…

براین اساس از شما خیر اندیش گرامی تقاضا می شود با ما در این سفر سبز و مقدس همسفر شده و از اجر دنیوی و اخروی آن بهره مند شوید.

خواهشمنداست پس از تکمیل فرم به ایمیل موسسه info@emamali-charity.ir  ارسال فرمایید.

در کدامیک از موارد ذیل تمایل دارید با مؤسسه همکاری داشته باشید؟

* تأمین معاش،مسکن،خانواده،اقامت موقت:

کمک هزینۀ خرید مسکنO              کمک هزینۀ رهن مسکنO                کمک هزینۀ ساخت مسکنO               کمک هزینۀ تحصیلی O     سرپرستی ایتام (یاریگری)O

تأمین کالاهای اساسی خانواده O              تأمین مایحتاج عمومی و سبد ارزاقO              تأمین مکان اردوهای زیارتی و سیاحتی ¡کمک هزینۀ خرید پوشاک،کفش و ….O

* هدایا و نذورات:

گوسفند نذری O               گوسفند عقیقهO              نذری ماه مبارک رمضانO                  نذری ماه محرمO              فطریه O                کفاره O               صدقات O

*جهیزیه:

تأمین تمامی هزینه جهیزیه O                    تأمین کالاهای اساسی جهیزیه O                     پرداخت بخشی از هزینه جهیزیه O          تأمین هزینه های مراسم ازدواج O

*سپرده گذاری در صندوق قرض الحسنۀ مولودکعبه: (برای اشتغال و کارآفرینی افراد نیازمند)

سپرده به میزان پنجاه میلیون تومان O                           سپرده به میزان بیست میلیون تومان  O                                            سپرده به میزان ده میلیون تومانO

* توان افزایی روستاییان در مناطق محروم:

کمک به توانمند سازی یک روستای محرومO                  تأمین بخشی از هزینه های  توانمند سازی یک روستا O                       تأمین ابزار اشتغال جوانان O

تأمین لوازم خانگی روستاییان محروم O                        تأمین مصالح ساختمانی برای ساخت خانه برای مددجویان O                 تأمین هزینه های تحصیلی و آموزشی O

تأمین هزینه های بهداشتی – درمانی O                        تأمین مایحتاج عمومی ( خوراک،پوشاک،کیف،کفش و …) O                   تأمین پرداخت وام اشتغال، ازدواج و… O

سرپرستی یک خانوار O                                             سرپرستی سه خانوار O                                                                سرپرستی شش خانوار O

* حضور در مناطق محروم بعنوان:

پزشک O                       ¡خیر O                            جهادگر O               تسهیلگر O                    حامی O                          فیلمبردارو مستندساز O

 

* پرداخت مستمری بصورت:  هفتگیO     ماهانهO       سالانه O      مناسبتیO      به میزان…………………………………………… ریال بصورت نقدی به شماره کارت ۵۰۴۱۷۲۷۰۱۰۰۷۳۴۷۴   بانک رسالت  بنام مؤسسه خیریه امام علی (ع) تمایل دارم.

نام و نام خانوادگی:                   شماره تماس:                                 امضاء خیر