لوح تقدیر فدراسیون ورزش باستانی

لوح تقدیر فدراسیون ورزش باستانی

موضوع: لوح تقدیر فدراسیون ورزش باستانی و کشتی پهلوانی به رئیس هیئت مدیره مؤسسه خیریه امام علی علیه السلام

تاریخ: شهریور ۹۲

سمت و مرجع صادر کننده: سرپرست فدراسیون ورزش باستانی و کشتی پهلوانی

صادر کننده: محمد رضا طالقانی

تندیس فدراسیون ورزش باستانی

تندیس فدراسیون ورزش باستانی و کشتی پهلوانی

 

لوح تقدیر فدراسیون ورزش باستانی

لوح تقدیر فدراسیون ورزش باستانی و کشتی پهلوانی

0 پاسخ

دیدگاه خود را در رابطه با این موضوع ثبت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید