لوح تقدیر معاون توسعه روستایی

لوح تقدیر معاون توسعه روستایی و مناطق محروم

موضوع: لوح تقدیر معاون توسعه روستایی و مناطق محروم به رئیس هیئت مدیره مؤسسه خیریه امام علی علیه السلام

تاریخ: ۹۵/۰۷/۳۰

سمت و مرجع صادر کننده: معاون توسعه روستایی و مناطق محروم

صادر کننده: سید ابوالفضل رضوی

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم

0 پاسخ

دیدگاه خود را در رابطه با این موضوع ثبت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید