لوح تقدیر کمیته امداد امام خمینی

لوح تقدیر کمیته امداد امام خمینی (ره)

موضوع: لوح تقدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) به رئیس هیئت مدیره مؤسسه خیریه امام علی علیه السلام

سمت و مرجع صادر کننده: رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)

صادر کننده: سید پرویز فتاح

کمیته امداد امام خیمنی

0 پاسخ

دیدگاه خود را در رابطه با این موضوع ثبت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید