خیریه امام علی علیه السلام

 **** مشخصات ****

موسسه خیریه امام علی علیه السلام

* دارای پروانه فعالیت سازمان های مردم نهاد از وزارت کشور
* در سطح ملی
* دارای گواهینامه استاندارد ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵
* دارنده مقام مشورتی سازمان ملل
* شماره ثبت ۹۹۷۱
* مبدع الگوی توان افزایی روستایی در سال ۱۳۸۷

**** رمز موفقیت ****

موسسه خیریه امام علی علیه السلام

* فعالیت خالصانه

* تکیه بر پژوهش های علمی و عملی

* تقویت روحیه خودباوری در توان افزایی محرومین

* جلب اعتماد و حمایت مردم و مسئولین